پایگاه اطلاع رسانی نسیم در فنوج و نیکشهر عکس.j http://nasimnikshahr.mihanblog.com 2020-03-28T04:00:43+01:00 text/html 2017-10-30T07:51:47+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی توقف وبلاگ http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7912 <font size="4"><b>با سلام و احترام خدمت تک تک مخاطبان گرامی که در این مدت طولانی با همراهی خود انگیزه کاری ما را در امر خطیر خبر رسانی بیشتر کرده بودند ؛ به عرض می رساند که این وبلاگ خبری تا اطلاع بعدی به دلیل مشغله کاری تعطیل میباشد امید است در آینده نزدیک در خدمت شما عزیزان باشیم .<br><br>با احترام - رییسی - مدیر وبلاگ <br> </b></font> text/html 2016-11-16T05:52:38+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی از سرگیری فعالیتهای پایگاه اطلاع رسانی نسیم در نیکشهر و فنوج http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7911 <div style="text-align: justify;"><font size="3">با سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان عزیز این وب به دلیل مشغله زیاد مدت مدیدی است که بروز رسانی نشده است ضمن پوزش از شما عزیزان به عرض میرساند که بزودی فعالیتهای پایگاه اطلاع رسانی نسیم در نیکشهر و فنوج از سر گرفته میشود &nbsp;از تمامی عزیزان تقاضا میشود بمنظور فعالیت بیشتر این پایگاه ؛ ما را یاری نمایند ./&nbsp;</font></div><div><div style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; با احترام&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مدیر وب&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مهدی رییسی&nbsp;</font></div></div> text/html 2016-04-17T07:10:22+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی بخشی از سامانه موشکی S-۳۰۰ در رژه روز ارتش به نمایش درآمد + عکس http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7910 <b> </b><div class="col-sm-4 col-md-3" data-newsid="2023883" align="justify"> <div class="media"> <div class="media-left"> <div class="image-holder" title="بخشی از سامانه موشکی S-۳۰۰ در رژه روز ارتش به نمایش درآمد + عکس"> </div></div> <div class="media-body"> <div class="datetime ellipsis"><b>برای اولین بار</b></div> <h4 id="media-heading" class="media-heading text-justify" title="بخشی از سامانه موشکی S-۳۰۰ در رژه روز ارتش به نمایش درآمد + عکس"><a href="/Content/Detail/2023883/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-s-300-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DA%98%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3" target="_blank">بخشی از سامانه موشکی S-۳۰۰ در رژه روز ارتش به نمایش درآمد + عکس</a> </h4> <p class="text-justify"><b>بخش‌هایی از سامانه موشکی بُردبلند S-۳۰۰ برای اولین بار در جریان رژه ۲۹ فروردین به نمایش گذاشته شد. </b></p></div></div></div><div align="justify"><b> </b></div><div class="col-sm-4 col-md-3" data-newsid="2023896" align="justify"> <div class="media"> <div class="media-left"> <div class="image-holder" title="یکی از عناصر تروریستی با ماموریت عملیات انفجاری در غرب کشور بازداشت شد"> </div></div> <div class="media-body"> <div class="datetime ellipsis"><b>وزیر اطلاعات خبر داد:</b></div> <h4 id="media-heading" class="media-heading text-justify" title="یکی از عناصر تروریستی با ماموریت عملیات انفجاری در غرب کشور بازداشت شد"><a href="/Content/Detail/2023896/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF" target="_blank">یکی از عناصر تروریستی با ماموریت عملیات انفجاری در غرب کشور بازداشت شد</a> </h4> <p class="text-justify"><b>سید محمود علوی گفت: یکی از عناصر تروریستی که برای انجام عملیات انفجاری در داخل کشور ماموریت داشته است، با اشراف عملیاتی سربازان گمنام امام زمان در غرب کشور بازداشت شد. </b></p></div></div></div><div align="justify"><b> </b></div><div class="col-sm-4 col-md-3" data-newsid="2023863" align="justify"> <div class="media"> <div class="media-left"> <div class="image-holder" title="شورایی رفت و شورایی آمد؛ سینما در برزخ آزمون و خطای مدیران"> </div></div> <div class="media-body"> <div class="datetime ellipsis"><b>«نسیم آنلاین»، گزارش می دهد</b></div> <h4 id="media-heading" class="media-heading text-justify" title="شورایی رفت و شورایی آمد؛ سینما در برزخ آزمون و خطای مدیران"><a href="/Content/Detail/2023863/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%9B-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AE-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="_blank">شورایی رفت و شورایی آمد؛ سینما در برزخ آزمون و خطای مدیران</a> </h4> <p class="text-justify"><b>اکنون مشخص شده است که گویا هیج وقت رئیس جمهور فراغت و علاقه لازم را برای حضور در شورای عالی سینما نداشته است و وزارت ارشاد نیز به صرف برگزاری ۲ جلسه تشریفاتی&nbsp; علاقه ای به&nbsp; پیگیری وضعیت شورای عالی سینما نداشته است. </b></p></div></div></div><div align="justify"><b> </b></div><div class="col-sm-4 col-md-3" data-newsid="2023100" align="justify"> <div class="media"> <div class="media-left"> <div class="image-holder" title="آمریکا برجام را یک مدل الگو برای مهار قدرت ایران می‌داند و می‌خواهد آن را در حوزه‌های غیر هسته‌ای نیز عملیاتی کند "> </div></div> <div class="media-body"> <div class="datetime ellipsis"><b>یک کارشناس سیاست خارجی در گفتگو با «نسیم آنلاین» مطرح کرد: </b></div> <h4 id="media-heading" class="media-heading text-justify" title="آمریکا برجام را یک مدل الگو برای مهار قدرت ایران می‌داند و می‌خواهد آن را در حوزه‌های غیر هسته‌ای نیز عملیاتی کند "><a href="/Content/Detail/2023100/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C" target="_blank">آمریکا برجام را یک مدل الگو برای مهار قدرت ایران می‌داند و می‌خواهد آن را در حوزه‌های غیر هسته‌ای نیز عملیاتی کند </a></h4> <p class="text-justify"><b>این کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت: آمریکایی ها به وسیله طرح های برجام گونه می خواهند در منطقه به نوعی ابزار نفوذ و قدت ملی ایران را کاهش بدهند . </b></p></div></div></div><div align="justify"><b> </b></div><div class="col-sm-4 col-md-3" data-newsid="2023831" align="justify"> <div class="media"> <div class="media-left"> <div class="image-holder" title="پرسپولیسی‌ها چهار استقلال را گرفتند/ استقلال اهواز و راه‌آهن به سقوط نزدیک‌تر شدند"> </div></div> <div class="media-body"> <div class="datetime ellipsis"><b>هشت نکته از هفته بیست و ششم لیگ برتر</b></div> <h4 id="media-heading" class="media-heading text-justify" title="پرسپولیسی‌ها چهار استقلال را گرفتند/ استقلال اهواز و راه‌آهن به سقوط نزدیک‌تر شدند"><a href="/Content/Detail/2023831/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF" target="_blank">پرسپولیسی‌ها چهار استقلال را گرفتند/ استقلال اهواز و راه‌آهن به سقوط نزدیک‌تر شدند</a> </h4> <p class="text-justify"><b>هفته بیست و ششم لیگ برتر درحالی روز گذشته به پایان رسید که پرسپولیس توانست با برتری مقابل استقلال صدرنشین جدید لیگ برتر شود. </b></p></div></div></div><div align="justify"><b> </b></div><div class="col-sm-4 col-md-3" data-newsid="2023844" align="justify"> <div class="media"> <div class="media-left"> <div class="image-holder" title="افتتاح غرفه ویژه پسماندهای الکترونیکی/ تعیین نرخ جدید جمع‌آوری پسماندهای الکترونیکی"> </div></div> <div class="media-body"> <div class="datetime ellipsis"><b>مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران در گفتگو با «نسیم آنلاین» خبر داد:</b></div> <h4 id="media-heading" class="media-heading text-justify" title="افتتاح غرفه ویژه پسماندهای الکترونیکی/ تعیین نرخ جدید جمع‌آوری پسماندهای الکترونیکی"><a href="/Content/Detail/2023844/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C" target="_blank">افتتاح غرفه ویژه پسماندهای الکترونیکی/ تعیین نرخ جدید جمع‌آوری پسماندهای الکترونیکی</a> </h4> <p class="text-justify"><b>مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران، از افتتاح غرفه ویژه پسماندهای الکترونیکی در شهر تهران خبر داد. </b></p></div></div></div><div align="justify"><b> </b></div><div class="col-sm-4 col-md-3" data-newsid="2023785" align="justify"> <div class="media"> <div class="media-left"> <div class="image-holder" title="پترودلارهای سعودی راه را برای توطئه علیه ایران هموار می‌کند"> </div></div> <div class="media-body"> <div class="datetime ellipsis"><b>قدیری ابیانه در گفتگو با «نسیم آنلاین»:</b></div> <h4 id="media-heading" class="media-heading text-justify" title="پترودلارهای سعودی راه را برای توطئه علیه ایران هموار می‌کند"><a href="/Content/Detail/2023785/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF" target="_blank">پترودلارهای سعودی راه را برای توطئه علیه ایران هموار می‌کند</a> </h4> <p class="text-justify"><b>کار‌شناس مسائل بین‌الملل گفت: پیش‌نویس بیانیه علیه ایران در نشست سازمان همکاری در جده، با رشوه‌های کلان سعودی تنظیم شد. </b></p></div></div></div><div align="justify"><b> </b></div><div class="col-sm-4 col-md-3" data-newsid="2023826" align="justify"> <div class="media"> <div class="media-left"> <div class="image-holder" title="صلاحیت یک نفر رد و صلاحیت یک نفر تائید شد/ حضور دو کاندیدا با اما و اگر"> </div></div> <div class="media-body"> <div class="datetime ellipsis"><b>آخرین اخبار از صلاحیت کاندیداهای فدراسیون فوتبال</b></div> <h4 id="media-heading" class="media-heading text-justify" title="صلاحیت یک نفر رد و صلاحیت یک نفر تائید شد/ حضور دو کاندیدا با اما و اگر"><a href="/Content/Detail/2023826/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DA%AF%D8%B1" target="_blank">صلاحیت یک نفر رد و صلاحیت یک نفر تائید شد/ حضور دو کاندیدا با اما و اگر</a> </h4> <p class="text-justify"><b>هر روز که به زمان برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال نزدیک می‌شویم اخبار مختلفی درخصوص تائید صلاحیت یا عدم تاوید صلاحیت کاندیداهای این فدراسیون به گوش می‌رسد. </b></p></div></div></div><div align="justify"><b> </b></div><div class="col-sm-4 col-md-3" data-newsid="2023824" align="justify"> <div class="media"> <div class="media-left"> <div class="image-holder" title="لاریجانی: مشکلات معاملات بانکی باید سریعتر مرتفع شود/ موگرینی: با آمریکا در این زمینه مذاکره داشتیم"> </div></div> <div class="media-body"> <h4 id="media-heading" class="media-heading text-justify" title="لاریجانی: مشکلات معاملات بانکی باید سریعتر مرتفع شود/ موگرینی: با آمریکا در این زمینه مذاکره داشتیم"><a href="/Content/Detail/2023824/%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank">لاریجانی: مشکلات معاملات بانکی باید سریعتر مرتفع شود/ موگرینی: با آمریکا در این زمینه مذاکره داشتیم</a> </h4> <p class="text-justify"><b>رئیس مجلس گفت: یکی از دغدغه‌های تجار و صنعتگران ایرانی نحوه انجام معاملات بانکی است که هنوز بخشی از مشکلات آن حل نشده است و این مسئله باید هرچه سریعتر مرتفع شود. </b></p></div></div></div><div align="justify"><b> </b></div><div class="col-sm-4 col-md-3" data-newsid="2023538" align="justify"> <div class="media"> <div class="media-left"> <div class="image-holder" title="عملاً در مساله هسته‌ای خنثی شدیم/ برجام منطقه‌ای و موشکی بازی جدید و خطرناک آمریکا"> </div></div> <div class="media-body"> <div class="datetime ellipsis"><b>پیروز مجتهد‌زاده در گفتگوی تفصیلی با «نسیم آنلاین» و با اشاره به عهدشکنی آمریکا در دوران پسابرجام :</b></div> <h4 id="media-heading" class="media-heading text-justify" title="عملاً در مساله هسته‌ای خنثی شدیم/ برجام منطقه‌ای و موشکی بازی جدید و خطرناک آمریکا"><a href="/Content/Detail/2023538/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7" target="_blank">عملاً در مساله هسته‌ای خنثی شدیم/ برجام منطقه‌ای و موشکی بازی جدید و خطرناک آمریکا</a> </h4> <p class="text-justify"><b>پیروز مجتهدزاده گفت: ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کند نقش ژئوپلوتیکی، ژئواستراتژیکی و نقش سیاسی ایران در منطقه خاورمیانه را با استفاده از توافق هسته ای خنثی کند. </b></p></div></div></div><div align="justify"><b> </b></div><div class="col-sm-4 col-md-3" data-newsid="2023819" align="justify"> <div class="media"> <div class="media-left"> <div class="image-holder" title="حضور پر رنگ تهران در اجلاس سازمان همکاری اسلامی بسیار حائز اهمیت بود"> </div></div> <div class="media-body"> <div class="datetime ellipsis"><b>روحانی در بازگشت از ترکیه و در فرودگاه مهرآباد:</b></div> <h4 id="media-heading" class="media-heading text-justify" title="حضور پر رنگ تهران در اجلاس سازمان همکاری اسلامی بسیار حائز اهمیت بود"><a href="/Content/Detail/2023819/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF" target="_blank">حضور پر رنگ تهران در اجلاس سازمان همکاری اسلامی بسیار حائز اهمیت بود</a> </h4> <p class="text-justify"><b>رئیس‌جمهور گفت: حضور پر رنگ جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سازمان همکاری اسلامی بسیار حائز اهمیت بود و ما باید از هر فرصتی برای تقویت وحدت در جهان اسلام استفاده کنیم. </b></p></div></div></div><div align="justify"><b> </b></div><div class="col-sm-4 col-md-3" data-newsid="2023817" align="justify"> <div class="media"> <div class="media-left"> <div class="image-holder" title="محمود صمیمی هفتمین سهمیه دوومیدانی و چهلمین سهمیه المپیکی کاروان ایران را بدست آورد"> </div></div> <div class="media-body"> <h4 id="media-heading" class="media-heading text-justify" title="محمود صمیمی هفتمین سهمیه دوومیدانی و چهلمین سهمیه المپیکی کاروان ایران را بدست آورد"><a href="/Content/Detail/2023817/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D9%87%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF" target="_blank">محمود صمیمی هفتمین سهمیه دوومیدانی و چهلمین سهمیه المپیکی کاروان ایران را بدست آورد</a> </h4> <p class="text-justify"><b>محمود صمیمی پرتابگر دیسک کشورمان هفتمین سهمیه دو و میدانی و چهلمین سهمیه ایران در بازی‌های المپیک ریو را به نام خود کرد. </b></p></div></div></div><div align="justify"><b> </b></div><div class="col-sm-4 col-md-3" data-newsid="2023591" align="justify"> <div class="media"> <div class="media-left"> <div class="image-holder" title="سازمان &quot;همکاری اسلامی&quot; به سازمان طایفه‎ای عربستان تبدیل شده است"> </div></div> <div class="media-body"> <div class="datetime ellipsis"><b>روزنامه "رای‌الیوم" چاپ لندن نوشت:</b></div> <h4 id="media-heading" class="media-heading text-justify" title="سازمان &quot;همکاری اسلامی&quot; به سازمان طایفه‎ای عربستان تبدیل شده است"><a href="/Content/Detail/2023591/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" target="_blank">سازمان "همکاری اسلامی" به سازمان طایفه‎ای عربستان تبدیل شده است</a> </h4> <p class="text-justify"><b>بیانیه پایانی سازمان کنفرانس همکاری اسلامی در استانبول نشان از یک نوع سردرگمی همکاری اسلامی و ایجاد یک غربالگری فرقه‎ای است که این تحول در تاریخ معاصر اسلامی بی سابقه است. </b></p></div></div></div><div align="justify"><b> </b></div><div class="col-sm-4 col-md-3" data-newsid="2023812" align="justify"> <div class="media"> <div class="media-left"> <div class="image-holder" title="همه از کیفیت پرسپولیس تعریف می‌کنند/ در درازمدت هدف نهایی ما حضور در بازی‌های بین قاره‌ای است"> </div></div> <div class="media-body"> <div class="datetime ellipsis"><b>برانکو ایوانکوویچ در گفتگو با بخش خبری ساعت ۲۱:</b></div> <h4 id="media-heading" class="media-heading text-justify" title="همه از کیفیت پرسپولیس تعریف می‌کنند/ در درازمدت هدف نهایی ما حضور در بازی‌های بین قاره‌ای است"><a href="/Content/Detail/2023812/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" target="_blank">همه از کیفیت پرسپولیس تعریف می‌کنند/ در درازمدت هدف نهایی ما حضور در بازی‌های بین قاره‌ای است</a> </h4> <p class="text-justify"><b>سرمربی پرسپولیس گفت: هدف ما قهرمانی در لیگ است و سپس در برنامه بلندمدت دنبال کسب نتایج خوب در آسیا و در دراز مدت هدف نهایی ما حضور در بازی‌های بین قاره‌ای است. </b></p></div></div></div><b> </b> text/html 2016-03-21T17:05:48+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی بخشدار کتیج به نسیم خبر داد؛ برگزاری جشنواره فرهنگی هنری بخش کتیج شهرستان فنوج در سوم و چهارم فروردین http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7909 text/html 2015-03-18T19:27:14+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی شمخانی: ۱+۵ نیازمند به توافق با ایران است / http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7908 <span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="font-size: 28px;">شمخانی: ۱+۵ نیازمند به توافق با ایران است</span> <span class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">/</span> <span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: اکنون توپ در زمین طرف مقابل است، ‌چرا که ایران حسن نیت خود را ثابت کرده، اکنون باید طرف مقابل با برداشت تمام تحریم‌ ها اراده عملی خود را ثابت کند/ باید تلاش شود انتخابات آتی ظرفیتی برای تقویت نظام شود‬‬</span> <div class="image-holder"> <a href="http://media.nasimonline.ir/original/1393/05/06/IMG12012498.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 "> <div> <img src="http://media.nasimonline.ir/larg/1393/05/06/IMG12012498.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" style="height: 218px;" class="imgDetail"> </div> </a> </div> <div style="float: right; width: 47%; height: auto; overflow: hidden; background-color: #eaeaea; padding: 5px; border-radius: 3px;"> <span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead" style="color: #333;"></span> </div> <div id="mainPlace_WI_47_lblBody" class="body bodyholdernews"><p> به گزارش «نسیم»، به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی در ‌آخرین نشست سیاسی خود در سال 1393،‌ در جمع معاونان دبیرخانه این شورا به تشریح آخرین وضع مؤلفه‌های اصلی امنیت ملی در عرصه‌های داخلی و خارجی شامل مسائل منطقه‌ای، امنیت داخلی، مذاکرات هسته‌ای، موضوعات اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای پرداخت.</p> <p> وی خاطرنشان کرد: دشمن از تحریم به عنوان سلاح برنده نام می برد اما اراده مردم ایران برای داشتن زندگی و کشوری مستقل نشان داد که این سلاحی برنده‌تر از تحریم هاست.</p> <p> شمخانی با اشاره به برگزاری مذاکرات میان ایران و کشورهای پنج به‌علاوه یک، طرف مقابل را نیازمند دستیابی به توافق با ایران دانست و تصریح کرد: با به رسمیت شناختن حقوق ایران بر اساس قوانین بین‌المللی و کنار گذاشتن رویه اشتباه فشار و تهدید "توافق خوب " قابل تحقق است.</p> <p> <span style="color:#ff0000;">اکنون توپ در زمین طرف مقابل است</span></p> <p> دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت:‌ اکنون توپ در زمین طرف مقابل است، ‌چرا که ایران با اجرای تمام تعهدات خود بر مبنای برنامه اقدام مشترک، اثبات کرد ‌دارای حسن نیت است و اکنون باید طرف مقابل با برداشت تمام تحریم ها اراده عملی خود را ثابت کند.</p> <p> وی افزود: دستیابی به توافق می تواند راه مناسبی برای مدیریت چالش‌های منطقه‌ای که افراطیون به دنبال ایجاد آن هستند مد نظر قرار گیرد.</p> <p> <span style="color:#ff0000;">بی‌تأثیر بودن تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی</span></p> <p> دبیر شورای عالی امنیت ملی با بی‌تأثیر خواندن تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی بر پیشرفت و توسعه کشور طی سال‌های اخیر به ویژه در زمینه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای، تنها راه تعامل با جمهوری اسلامی ایران را التزام به منطق‌گرایی و مذاکره خواند.</p> <p> <span style="color:#ff0000;">ایران با ثبات ترین و مقتدرترین کشور منطقه</span></p> <p> دبیر شورای عالی امنیت ملی در موضوع امنیت داخلی، ایران را با ثبات ترین و مقتدرترین کشور منطقه دانست و تصریح کرد: جایگاه و نقش تعیین‌کننده رهبر معظم انقلاب اسلامی، هماهنگی و همراهی میان رؤسای محترم قوای سه گانه و پشتیبانی مردم از حاکمیت، زمینه‌ساز ثبات داخلی و تولید قدرت منطقه ای است.</p> <p> وی با اشاره به برگزاری دو انتخابات مهم در سال آینده در کشور تأکید کرد: باید تلاش شود همانند گذشته این انتخابات نیز تبدیل به ظرفیتی برای تقویت نظام شود و با هوشیاری مراقب بود رویکردهای حزبی ، جناحی و شخصی به تضعیف قدرت حاصل از حضور مردم در صحنه منجر نشود .</p> <p> <span style="color:#ff0000;">امنیت در منطقه ، نتیجه سیاست های سازنده ایران&nbsp;</span></p> <p> امیر دریابان شمخانی در عرصه منطقه ای نیز با تشریح رویکردها و اقدامات مؤثر جمهوری اسلامی ایران، امنیت حاصل در منطقه را نتیجه سیاست های سازنده ایران دانست و افزود‌: مقابله جدی با تروریسم و حمایت فوری از ملت های منطقه در برابر مخاطرات ناشی از حضور گروه‌های تروریستی راه حل منطقی و مبتنی بر حسن نیت ایران بوده است.</p> <p> وی همچنین تقدیم شهدای والامقام در راه مبارزه با داعش و دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام را دلیلی بر پیوند عمیق فرهنگی میان ایران با کشورهای عراق و سوریه دانست و گفت: نقش و تأثیر سازنده همکاری راهبردی میان این کشورها موجب همگرایی بیشتر میان ملت‌ها به عنوان عنصر اصلی ایجاد امنیت درون‌زا و بومی می‌شود.</p> <p> <span style="color:#ff0000;">سیاست خارجی ایران مبتنی بر تعامل و گسترش همکاری</span></p> <p> شمخانی رقابت‌های منطقه ای را در صورتی که با رویکرد سازنده و منطقی و به نفع جهان اسلام تمام شود بدون اشکال توصیف کرد و گفت: ‌سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرن مبتنی بر تعامل و گسترش همکاری با کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسایه است.</p> <p> دبیر شورای عالی امنیت ملی موضوع اقتصادی را به عنوان یکی از نقاط تمرکز دشمن به منظور آسیب وارد کردن به ایران برشمرد و در تشریح اقدامات به عمل آمده&nbsp; برای مقابله در این زمینه گفت:‌ موضوع تورم که می توانست به چالش منجر شود با اقدامات مناسب دولت مهار شد و در مرحله بعدی با خروج از رکود گام‌های خوبی برای شکوفایی و رونق اقتصادی برداشته خواهد شد .</p> <p> <span style="color:#ff0000;">مبارزه فراگیر با فساد اقتصادی به صورت ساختارمند</span></p> <p> وی افزود: مبارزه فراگیر با فساد اقتصادی به صورت ساختارمند حاصل اقدامات هماهنگ دولت و قوه قضاییه است و در سال آینده نیز مقابله بدون تنازل و ملاحظه و فارغ از رویکردهای سیاسی با فساد اقتصادی ادامه خواهد یافت.</p> <p> شمخانی با اشاره به پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، آن را سیاست مترقی کشور و برآمده از تجربه دفاع مقدس توصیف کرد و گفت: همان گونه که جنگ تحمیلی موجب ایجاد بازدارندگی منحصر به فرد برای ایران شد، تحریم ها نیز موجب استحکام اقتصاد درون‌زا خواهد شد.</p> <p> دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه به نقش و جایگاه فرهنگ و رسانه در موضوع امنیت ملی پرداخت و افزود: نمایندگی افکار عمومی با تأمین سازوکارهای آسان ارتباط با افکار عمومی و نخبگان جهانی و بسترسازی برای فراهم شدن ابزارهای دستیابی به منافع ملی، وظیفه ملی رسانه‌هاست.</p> <p> وی گفت: رسانه های کشور باید ضمن انعکاس توانمندی های نرم نظام ، از تأثیرگذاری اندیشه های بیگانه در افکار عمومی داخلی جلوگیری کنند.</p> <p> شمخانی توان نرم ایران را دارای قابلیت های بی نظیری دانست که در مسیر انسجام، هم‌افزایی و پایداری ملی باید از آن بهره گرفت.</p> <p> وی گفت: حوزه فرهنگ و رسانه باید ضمن فراهم کردن زمینه های پشتیبانی از طرح‌های امنیت ملی به عنوان توان نرم کشور، مأموریت تأمین امنیت روانی، انعکاس موفقیت های اقتصادی و محقق کردن اهداف سیاسی و اجتماعی را عهده‌دار شود.</p> <p> شمخانی در ابتدای این نشست، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، برکت و عزت انقلاب اسلامی را حاصل خانه کوچکی دانست که اگرچه در طول تاریخ بدخواهان به دنبال محجور ساختن آن بودند، اما منشأ خیر کثیر بوده است.</p> <p> وی گفت: تقارن سال نوی هجری شمسی با این مناسبت موجب افزایش روح معنویت در ملت ایران خواهد شد.</p> <p> <span style="color:#ff0000;">داعش در حال نابودی است</span></p> <p> دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: گروه تروریستی داعش با مجاهدت نیروهای پا به رکاب و ضدتروریسم منطقه، متشکل از جوانان عراق و سوریه در حال له شدن است.</p> <p> دریادارعلی شمخانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: جریانی که امروز با ائتلاف گسترده ای از چند کشور شکل گرفته است در کارنامه اش هیچ سندی را نمی تواند ارائه کند که چقدر در مقابله با این جریان در حال له شدن، نقش دارد.</p> <p> وی گفت: متأسفانه جریان ناراضی‌تراشی ناشی از نوع حکومت های برخی از کشورهای منطقه ما که با سرخوردگی، سرکوبگری و فقدان عمل و امید به آینده همراه است و به افراط‌گرایی منجر می شود تصحیح نشده است که اینها نوعاً متحد غرب محسوب می شوند.</p> <p> شمخانی افزود: بر این اساس تا زمانی که علل اصلی و بنیادی خشک نشوند این کارخانه داعش‌سازی ادامه خواهد یافت.</p> <p> <span style="color:#ff0000;">ایجاد داعش با هدف تولید فتنه و توسعه شکاف میان شیعه و سنی</span></p> <p> وی گفت: داعش به منظور تولید فتنه، ایجاد اختلاف و توسعه شکاف میان شیعه و سنی ایجاد شد که هم‌راستا با راهبرد غرب عمل می کند و غرب از این توانمندی&nbsp; بهره می‌برد.</p> <p> شمخانی افزود: در روند تولید معارض به‌اصطلاح متعادل در سوریه و تصریح به آن به عنوان یک گام میانی، از انتقال توده‌های مردم عادی به معارض و سپس تکفیری یا داعشی، غرب نقش مؤثری را ایفا می کند.</p> <p> دبیر شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: تا زمانی که این مسئله حل نشود کارخانه داعش‌سازی و افراط‌گرایی به انحای مختلف ادامه خواهد یافت.</p> <p> وی ابراز امیدواری کرد نابودی داعش با مشارکت مردم منطقه استمرار یابد.</p> <p> شمخانی همچنین حفظ انسجام داخلی، هم‌افزایی، هماهنگی میان مسئولان‌، رفع معضلات معیشتی مردم، مقابله با فساد اقتصادی و اداری و استفاده مناسب از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را از مهم‌ترین اولویت های سال آینده کشور برشمرد.</p> <p> <span style="color:#ff0000;">دعوت از فضای رسانه‌ای کشور برای همکاری در تولید و توسعه آرامش</span></p> <p> وی همچنین گفت: دعوت از فضای رسانه‌ای کشور برای همکاری در تولید و توسعه آرامش در کشور و استفاده از برخی ظرفیت های فرهنگی باید در دستور کار قرار گیرد.</p> <p> شمخانی اعمال سیاست های امنیتی در قبال القای برخی تحرکات به داخل و تسلط بر حفظ اقتدار ملی به منظور جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه ناامنی را از دیگر اولویت‌های سال آینده برشمرد.</p> <p> دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اقدام اخیر 47 سناتور در نامه‌نگاری به مقامات کشورمان درباره مذاکرات هسته‌ای گفت: منطق دیپلماسی، حاکمیت استقلال و به نوعی ارزش‌مداری در سیاست های منطقه ای و بین المللی ایران فرصت هایی فراهم کرده است که بعضی از شکاف ها را به شکل علنی آشکار می کند.</p> <p> وی تصریح کرد: این منطق جمهوری اسلامی ایران،&nbsp; بدخواهی و جنگ طلبی برخی مانند نخست وزیر رژیم صهیونیستی و اختلافات درونی برخی حکومت‌ها را افشا می کند.</p> <p> شمخانی گفت:‌ این مسیر می تواند با حفظ یک فرمان درست به موضوعی نهادینه تبدیل شود که به طور قطع با توجه به ساختار حکومت ایران که سلطه‌پذیر و سلطه‌گر نیست و در دفاع از مظلوم با سلطه‌گر مبارزه می کند ادامه یابد و نهادینه شدن آن می تواند فرصت هایی برای صلح در منطقه فراهم کند.</p> <p> دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین با تبریک سال جدید به ملت ایران اظهار داشت: خانه کوچکی که بدخواهان در صدر اسلام در پی آن بودند که فاقد استمرارش کنند استمرار یافت و به رغم آغاز استهزا در زمان رسول خدا (ص) سوره کوثر نازل شد.</p> <p> شمخانی با اشاره به در پیش بودن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) افزود: اکنون کشور بزرگ و منطقه بزرگی هوادار، مرید و مطیع آن خانه کوچکند و گسترش روحیه فاطمی و علوی در کشورمان در سال‌های 1392 و 1393 فرصتی به ما می دهد تا ما با معارف آل‌الله آشنا شویم و بدانیم امنیت و آرامش کنونی و سعادت دنیا و آخرت ما منوط به تأسی به آن سیده بزرگوار است.</p> </div> <div class="alR flR clr drR mT5" style="width: 350px"> </div> text/html 2015-03-18T19:27:14+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی شمخانی: ۱+۵ نیازمند به توافق با ایران است / http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7907 <span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="font-size: 28px;">شمخانی: ۱+۵ نیازمند به توافق با ایران است</span> <span class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">/</span> <span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: اکنون توپ در زمین طرف مقابل است، ‌چرا که ایران حسن نیت خود را ثابت کرده، اکنون باید طرف مقابل با برداشت تمام تحریم‌ ها اراده عملی خود را ثابت کند/ باید تلاش شود انتخابات آتی ظرفیتی برای تقویت نظام شود‬‬</span> <div class="image-holder"> <a href="http://media.nasimonline.ir/original/1393/05/06/IMG12012498.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 "> <div> <img src="http://media.nasimonline.ir/larg/1393/05/06/IMG12012498.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" style="height: 218px;" class="imgDetail"> </div> </a> </div> <div style="float: right; width: 47%; height: auto; overflow: hidden; background-color: #eaeaea; padding: 5px; border-radius: 3px;"> <span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead" style="color: #333;"></span> </div> <div id="mainPlace_WI_47_lblBody" class="body bodyholdernews"><p> به گزارش «نسیم»، به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی در ‌آخرین نشست سیاسی خود در سال 1393،‌ در جمع معاونان دبیرخانه این شورا به تشریح آخرین وضع مؤلفه‌های اصلی امنیت ملی در عرصه‌های داخلی و خارجی شامل مسائل منطقه‌ای، امنیت داخلی، مذاکرات هسته‌ای، موضوعات اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای پرداخت.</p> <p> وی خاطرنشان کرد: دشمن از تحریم به عنوان سلاح برنده نام می برد اما اراده مردم ایران برای داشتن زندگی و کشوری مستقل نشان داد که این سلاحی برنده‌تر از تحریم هاست.</p> <p> شمخانی با اشاره به برگزاری مذاکرات میان ایران و کشورهای پنج به‌علاوه یک، طرف مقابل را نیازمند دستیابی به توافق با ایران دانست و تصریح کرد: با به رسمیت شناختن حقوق ایران بر اساس قوانین بین‌المللی و کنار گذاشتن رویه اشتباه فشار و تهدید "توافق خوب " قابل تحقق است.</p> <p> <span style="color:#ff0000;">اکنون توپ در زمین طرف مقابل است</span></p> <p> دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت:‌ اکنون توپ در زمین طرف مقابل است، ‌چرا که ایران با اجرای تمام تعهدات خود بر مبنای برنامه اقدام مشترک، اثبات کرد ‌دارای حسن نیت است و اکنون باید طرف مقابل با برداشت تمام تحریم ها اراده عملی خود را ثابت کند.</p> <p> وی افزود: دستیابی به توافق می تواند راه مناسبی برای مدیریت چالش‌های منطقه‌ای که افراطیون به دنبال ایجاد آن هستند مد نظر قرار گیرد.</p> <p> <span style="color:#ff0000;">بی‌تأثیر بودن تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی</span></p> <p> دبیر شورای عالی امنیت ملی با بی‌تأثیر خواندن تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی بر پیشرفت و توسعه کشور طی سال‌های اخیر به ویژه در زمینه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای، تنها راه تعامل با جمهوری اسلامی ایران را التزام به منطق‌گرایی و مذاکره خواند.</p> <p> <span style="color:#ff0000;">ایران با ثبات ترین و مقتدرترین کشور منطقه</span></p> <p> دبیر شورای عالی امنیت ملی در موضوع امنیت داخلی، ایران را با ثبات ترین و مقتدرترین کشور منطقه دانست و تصریح کرد: جایگاه و نقش تعیین‌کننده رهبر معظم انقلاب اسلامی، هماهنگی و همراهی میان رؤسای محترم قوای سه گانه و پشتیبانی مردم از حاکمیت، زمینه‌ساز ثبات داخلی و تولید قدرت منطقه ای است.</p> <p> وی با اشاره به برگزاری دو انتخابات مهم در سال آینده در کشور تأکید کرد: باید تلاش شود همانند گذشته این انتخابات نیز تبدیل به ظرفیتی برای تقویت نظام شود و با هوشیاری مراقب بود رویکردهای حزبی ، جناحی و شخصی به تضعیف قدرت حاصل از حضور مردم در صحنه منجر نشود .</p> <p> <span style="color:#ff0000;">امنیت در منطقه ، نتیجه سیاست های سازنده ایران&nbsp;</span></p> <p> امیر دریابان شمخانی در عرصه منطقه ای نیز با تشریح رویکردها و اقدامات مؤثر جمهوری اسلامی ایران، امنیت حاصل در منطقه را نتیجه سیاست های سازنده ایران دانست و افزود‌: مقابله جدی با تروریسم و حمایت فوری از ملت های منطقه در برابر مخاطرات ناشی از حضور گروه‌های تروریستی راه حل منطقی و مبتنی بر حسن نیت ایران بوده است.</p> <p> وی همچنین تقدیم شهدای والامقام در راه مبارزه با داعش و دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام را دلیلی بر پیوند عمیق فرهنگی میان ایران با کشورهای عراق و سوریه دانست و گفت: نقش و تأثیر سازنده همکاری راهبردی میان این کشورها موجب همگرایی بیشتر میان ملت‌ها به عنوان عنصر اصلی ایجاد امنیت درون‌زا و بومی می‌شود.</p> <p> <span style="color:#ff0000;">سیاست خارجی ایران مبتنی بر تعامل و گسترش همکاری</span></p> <p> شمخانی رقابت‌های منطقه ای را در صورتی که با رویکرد سازنده و منطقی و به نفع جهان اسلام تمام شود بدون اشکال توصیف کرد و گفت: ‌سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرن مبتنی بر تعامل و گسترش همکاری با کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسایه است.</p> <p> دبیر شورای عالی امنیت ملی موضوع اقتصادی را به عنوان یکی از نقاط تمرکز دشمن به منظور آسیب وارد کردن به ایران برشمرد و در تشریح اقدامات به عمل آمده&nbsp; برای مقابله در این زمینه گفت:‌ موضوع تورم که می توانست به چالش منجر شود با اقدامات مناسب دولت مهار شد و در مرحله بعدی با خروج از رکود گام‌های خوبی برای شکوفایی و رونق اقتصادی برداشته خواهد شد .</p> <p> <span style="color:#ff0000;">مبارزه فراگیر با فساد اقتصادی به صورت ساختارمند</span></p> <p> وی افزود: مبارزه فراگیر با فساد اقتصادی به صورت ساختارمند حاصل اقدامات هماهنگ دولت و قوه قضاییه است و در سال آینده نیز مقابله بدون تنازل و ملاحظه و فارغ از رویکردهای سیاسی با فساد اقتصادی ادامه خواهد یافت.</p> <p> شمخانی با اشاره به پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، آن را سیاست مترقی کشور و برآمده از تجربه دفاع مقدس توصیف کرد و گفت: همان گونه که جنگ تحمیلی موجب ایجاد بازدارندگی منحصر به فرد برای ایران شد، تحریم ها نیز موجب استحکام اقتصاد درون‌زا خواهد شد.</p> <p> دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه به نقش و جایگاه فرهنگ و رسانه در موضوع امنیت ملی پرداخت و افزود: نمایندگی افکار عمومی با تأمین سازوکارهای آسان ارتباط با افکار عمومی و نخبگان جهانی و بسترسازی برای فراهم شدن ابزارهای دستیابی به منافع ملی، وظیفه ملی رسانه‌هاست.</p> <p> وی گفت: رسانه های کشور باید ضمن انعکاس توانمندی های نرم نظام ، از تأثیرگذاری اندیشه های بیگانه در افکار عمومی داخلی جلوگیری کنند.</p> <p> شمخانی توان نرم ایران را دارای قابلیت های بی نظیری دانست که در مسیر انسجام، هم‌افزایی و پایداری ملی باید از آن بهره گرفت.</p> <p> وی گفت: حوزه فرهنگ و رسانه باید ضمن فراهم کردن زمینه های پشتیبانی از طرح‌های امنیت ملی به عنوان توان نرم کشور، مأموریت تأمین امنیت روانی، انعکاس موفقیت های اقتصادی و محقق کردن اهداف سیاسی و اجتماعی را عهده‌دار شود.</p> <p> شمخانی در ابتدای این نشست، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، برکت و عزت انقلاب اسلامی را حاصل خانه کوچکی دانست که اگرچه در طول تاریخ بدخواهان به دنبال محجور ساختن آن بودند، اما منشأ خیر کثیر بوده است.</p> <p> وی گفت: تقارن سال نوی هجری شمسی با این مناسبت موجب افزایش روح معنویت در ملت ایران خواهد شد.</p> <p> <span style="color:#ff0000;">داعش در حال نابودی است</span></p> <p> دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: گروه تروریستی داعش با مجاهدت نیروهای پا به رکاب و ضدتروریسم منطقه، متشکل از جوانان عراق و سوریه در حال له شدن است.</p> <p> دریادارعلی شمخانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: جریانی که امروز با ائتلاف گسترده ای از چند کشور شکل گرفته است در کارنامه اش هیچ سندی را نمی تواند ارائه کند که چقدر در مقابله با این جریان در حال له شدن، نقش دارد.</p> <p> وی گفت: متأسفانه جریان ناراضی‌تراشی ناشی از نوع حکومت های برخی از کشورهای منطقه ما که با سرخوردگی، سرکوبگری و فقدان عمل و امید به آینده همراه است و به افراط‌گرایی منجر می شود تصحیح نشده است که اینها نوعاً متحد غرب محسوب می شوند.</p> <p> شمخانی افزود: بر این اساس تا زمانی که علل اصلی و بنیادی خشک نشوند این کارخانه داعش‌سازی ادامه خواهد یافت.</p> <p> <span style="color:#ff0000;">ایجاد داعش با هدف تولید فتنه و توسعه شکاف میان شیعه و سنی</span></p> <p> وی گفت: داعش به منظور تولید فتنه، ایجاد اختلاف و توسعه شکاف میان شیعه و سنی ایجاد شد که هم‌راستا با راهبرد غرب عمل می کند و غرب از این توانمندی&nbsp; بهره می‌برد.</p> <p> شمخانی افزود: در روند تولید معارض به‌اصطلاح متعادل در سوریه و تصریح به آن به عنوان یک گام میانی، از انتقال توده‌های مردم عادی به معارض و سپس تکفیری یا داعشی، غرب نقش مؤثری را ایفا می کند.</p> <p> دبیر شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: تا زمانی که این مسئله حل نشود کارخانه داعش‌سازی و افراط‌گرایی به انحای مختلف ادامه خواهد یافت.</p> <p> وی ابراز امیدواری کرد نابودی داعش با مشارکت مردم منطقه استمرار یابد.</p> <p> شمخانی همچنین حفظ انسجام داخلی، هم‌افزایی، هماهنگی میان مسئولان‌، رفع معضلات معیشتی مردم، مقابله با فساد اقتصادی و اداری و استفاده مناسب از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را از مهم‌ترین اولویت های سال آینده کشور برشمرد.</p> <p> <span style="color:#ff0000;">دعوت از فضای رسانه‌ای کشور برای همکاری در تولید و توسعه آرامش</span></p> <p> وی همچنین گفت: دعوت از فضای رسانه‌ای کشور برای همکاری در تولید و توسعه آرامش در کشور و استفاده از برخی ظرفیت های فرهنگی باید در دستور کار قرار گیرد.</p> <p> شمخانی اعمال سیاست های امنیتی در قبال القای برخی تحرکات به داخل و تسلط بر حفظ اقتدار ملی به منظور جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه ناامنی را از دیگر اولویت‌های سال آینده برشمرد.</p> <p> دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اقدام اخیر 47 سناتور در نامه‌نگاری به مقامات کشورمان درباره مذاکرات هسته‌ای گفت: منطق دیپلماسی، حاکمیت استقلال و به نوعی ارزش‌مداری در سیاست های منطقه ای و بین المللی ایران فرصت هایی فراهم کرده است که بعضی از شکاف ها را به شکل علنی آشکار می کند.</p> <p> وی تصریح کرد: این منطق جمهوری اسلامی ایران،&nbsp; بدخواهی و جنگ طلبی برخی مانند نخست وزیر رژیم صهیونیستی و اختلافات درونی برخی حکومت‌ها را افشا می کند.</p> <p> شمخانی گفت:‌ این مسیر می تواند با حفظ یک فرمان درست به موضوعی نهادینه تبدیل شود که به طور قطع با توجه به ساختار حکومت ایران که سلطه‌پذیر و سلطه‌گر نیست و در دفاع از مظلوم با سلطه‌گر مبارزه می کند ادامه یابد و نهادینه شدن آن می تواند فرصت هایی برای صلح در منطقه فراهم کند.</p> <p> دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین با تبریک سال جدید به ملت ایران اظهار داشت: خانه کوچکی که بدخواهان در صدر اسلام در پی آن بودند که فاقد استمرارش کنند استمرار یافت و به رغم آغاز استهزا در زمان رسول خدا (ص) سوره کوثر نازل شد.</p> <p> شمخانی با اشاره به در پیش بودن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) افزود: اکنون کشور بزرگ و منطقه بزرگی هوادار، مرید و مطیع آن خانه کوچکند و گسترش روحیه فاطمی و علوی در کشورمان در سال‌های 1392 و 1393 فرصتی به ما می دهد تا ما با معارف آل‌الله آشنا شویم و بدانیم امنیت و آرامش کنونی و سعادت دنیا و آخرت ما منوط به تأسی به آن سیده بزرگوار است.</p> </div> <div class="alR flR clr drR mT5" style="width: 350px"> </div> text/html 2015-03-18T19:26:29+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی کفاشیان: جهانبخش و ‌آزمون به تیم امید می‌روند و کی‌روش هم استعفا نمی‌کند http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7906 <span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="font-size: 28px;">کفاشیان: جهانبخش و ‌آزمون به تیم امید می‌روند و کی‌روش هم استعفا نمی‌کند</span> <span class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">/</span> <span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">رئیس فدراسیون فوتبال افزود: سرمربی تیم ملی باید طاقت شنیدن انتقاد را داشته باشد/ نمی‌پسندم کسی علیه کی‌روش صحبت کند/ ما هیچ بهانه‌ای برای عدم موفقیت تیم امید نداریم/ قطعا نایب‌رئیس منطقه‌‌ای AFC شده‌‌ام</span> <div class="image-holder"> <a href="http://media.nasimonline.ir/original/1393/06/25/IMG18141675.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 "> <div> <img src="http://media.nasimonline.ir/larg/1393/06/25/IMG18141675.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" style="height: 218px;" class="imgDetail"> </div> </a> </div> text/html 2015-03-18T19:25:37+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی "امروز متن در حاشیه بود" / http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7905 <span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="font-size: 28px;">"امروز متن در حاشیه بود"</span> <span class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">/</span> <span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">گزارش «نسیم» از آخرین جلسه هیات دولت در سال ۹۳؛ روزی که رئیس جمهور با خبرنگاران عکس یادگاری گرفت و معاون‎اول رئیس‎جمهور و نهاوندیان ثبت‌کننده صمیمیت بین کابینه تدبیر و امید و خبرنگاران بودند</span> <div class="image-holder"> <a href="http://media.nasimonline.ir/original/1393/12/27/IMG15500379.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 "> <div> <img src="http://media.nasimonline.ir/larg/1393/12/27/IMG15500379.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" style="height: 218px;" class="imgDetail"> </div> </a> </div> <div style="float: right; width: 47%; height: auto; overflow: hidden; background-color: #eaeaea; padding: 5px; border-radius: 3px;"> <span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead" style="color: #333;"></span> </div> <p> به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری«نسیم» آخرین جلسه هیات دولت در سال 93 با حضور رئیس جمهور در جمع خبرنگاران برگزار شد</p> <p> اعضای هیئت دولت و رئیس جمهور همگی به اتفاق هم در جمع خبرنگاران حضور یافتند و رئیس جمهور در سخنانی کوتاه به برخی از برنامه‌های اجرا شده دولت در سال 93 در زمینه های محیط زیست ، دیپلماسی و مذاکرات هسته‎ای، اقتصاد و..اشاره کرد.</p> <p> روحانی با تاکید بر اینکه سال آینده سال بهتری برای کشور و ملت ما خواهد بود، اطمینان داد: مطمئن به لطف و رحمت الهی و حمایت های ملت و رهبری هستیم و در سال آینده نیز در حوزه اقتصاد، حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پیشرفت های خوبی خواهیم داشت.</p> <p> رئیس جمهور همچنین ضمن آرزوی سلامت برای مردم و مسافران نوروزی به آنها توصیه کرد: درخواست می کنم مردم برای مراعات سلامت خود مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده و حافظ محیط زیست باشند.</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <img class="inlineEditorImage" src="http://media.nasimonline.ir/Original/1393/12/27/IMG15435784.jpg" style="height: 374px; width: 600px;"></p> <p> بعد از اتمام سخنان رئیس‎جمهور نهاوندیان مسئول دفتر رئیس جمهور خطاب به وی گفت: حالا نوبت خبرنگاران هست که در کنار شما باشند ما به قدر کافی در کنارتان بودیم و حالا خبرنگاران می‎خواهند در کنار شما عکس بگیرند.</p> <p> خبرنگاران با خوشحالی در محوله پله‎های حیات هیأت دولت قرار گرفتند و رئیس جمهور هم هم‎گام با خبرنگاران در ردیف وسط قرار گرفت و در این میان حتی محافظین رئیس‎جمهور برای قرار گرفتن خبرنگاران کنار رئیس‎جمهور بهانه تراشی نکردند و ان قلت نیاوردند.</p> <p> بعد از اینکه عکاسان چند فریمی صحنه حضور دسته جمعی خبرنگاران و عکاسان را ثبت کردند، نهاوندیان خطاب به عکاسان گفت شما هم بروید بایستید تا من عکاس‎تان را با رئیس‎جمهور بگیرم.</p> <p> همزمان با رئیس دفتر رئیس‎جمهور اسحاق جهانگیری هم جلو آمد و با گرفتن دوربین یکی از عکاس‎ها وی را به جلو هدایت کرد تا اینبار معاون اول رئیس‎جمهور ثبت کننده صمیمت بین هیأت دولت با خبرنگاران باشد.</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <img class="inlineEditorImage" src="http://media.nasimonline.ir/Original/1393/12/27/IMG15435883.jpg" style="width: 600px; height: 373px;"></p> روز پایانی هیأت دولت در سال 93 بسیار متفاوت از روزهای دیگر حاشیه دولت در طول سال جاری بود چرا که اینبار خبرنگاران بجای نشستن در سالن نشست‎های حاشیه ‎ای دولت و انتظار برای ثبت سخنان سخنگوی دولت در حیاط دولت ضمن لذت بردن از زیبائی ‎های بهاری که دو سه روز آینده از راه می‎رسد توانستند در فضائی صمیمی با اعضای کابینه دولت تدبیر و امید مصاحبه کنند. text/html 2015-03-18T19:20:17+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی چرخش معنادار واشنگتن به سوی دمشق / اظهارات مقامات آ http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7904 <div align="justify"><font color="#000099"><b><span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="font-size: 28px;">چرخش معنادار واشنگتن به سوی دمشق</span> <span class="rootitr" style="font-size: 28px;">/</span> <span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="font-size: 28px;">اظهارات مقامات آمریکایی درباره تغییر رویکرد کاخ سفید در برابر دولت بشار اسد در سوریه که در روزهای اخیر بیان شده، با تحلیل‌های متفاوتی از سوی رسانه‌ها و کارشناسان مختلف روبرو شده است</span> </b></font></div><div class="image-holder" align="justify"> <font color="#000099"><b><a href="http://media.nasimonline.ir/original/1393/12/27/IMG08260144.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 "> <div> <img src="http://media.nasimonline.ir/larg/1393/12/27/IMG08260144.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" style="height: 218px;" class="imgDetail"> </div> </a></b></font> </div><div style="float: right; width: 47%; height: auto; overflow: hidden; background-color: #eaeaea; padding: 5px; border-radius: 3px;" align="justify"> <font color="#000099"><b><span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead"></span></b></font> </div><div align="justify"><font color="#000099"><b> </b></font></div><div id="mainPlace_WI_47_lblBody" class="body bodyholdernews" align="justify"><div style="text-align: justify;"> <font color="#000099"><b>گروه بین‌الملل - نسیم: جان برنان، رئیس دستگاه اطلاعات امنیت آمریکا) سیا (چند روز پیش در جلسه شورای امنیت کنگره آمریکا که درباره شکایت شبکه «ویکی مدیا» (سرپرست سایت ویکی پدیا) درباره تجسس آمریکا از کاربران آمریکایی و همچنین جمع آوری اطلاعات گسترده از کاربران اینترنت، به تجسس آمریکا از شبکه‌های اجتماعی اذعان کرد.&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> ولی مهم‌ترین موضوع صحبتهای آقای برنان این بود که سیا نمی‌خواهد دولت دمشق در سوریه از بین برود؛ زیرا از این طریق گروه‌های تروریستی و افراطی در سوریه توان بیشتری کسب خواهند کرد.&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> این اظهارات را می‌توان اولین اذعان یک مقام ارشد آمریکایی درباره تغییر رویه واشنگتن درباره تحولات سوریه دانست.&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> از سوی دیگر، جان کری، وزیر خارجه آمریکا هم در اظهاراتی بی‌سابقه اعلام کرد که آمریکا در ‌‌نهایت مجبور به مذاکره با بشار اسد برای پایان دادن به بحران در سوریه خواهد شد و آمریکا و دوستان آن در حال بررسی اوضاع برای برقراری روابط دیپلماتیک با دمشق هستند.&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> در همین راستا کارشناسان معتقدند که مقاومت مردم، دولت و ارتش سوریه در چهار سال گذشته بسیار زود‌تر از مقاومت ملت کوبا در طول ۵۰ سال تحریم آمریکا جواب داد و آمریکا به این نتیجه رسید که ادامه جنگ در سوریه نه تنها برای آمریکا منفعتی ندارد؛ بلکه باعث افزایش قدرت قطب‌های جدید منطقه‌ای مانند ایران عراق یا روسیه در تحولات منطقه‌ای می‌شود و باید هرچه زود‌تر جلوی آن گرفته شود.&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> اما لحن ادعای رئیس سازمان سیا درباره اینکه «ما در حال حاضر نمی‌خواهیم دولت سوریه سقوط کند» بسیار گستاخانه است و در حقیقت آمریکا از این طریق سعی دارد شکست خود در سوریه را مدیریت بحران توسط آمریکا تبدیل کند و می‌خواهد «زمین خوردن خود در سوریه را به عنوان حرکتی استراتژیک با هدف ایجاد استقرار در منطقه جلوه دهد.»&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: center;"> <font color="#000099"><b><img alt="" src="http://7sobh.com/wp-content/uploads/2015/03/294494_784.jpg" style="width: 650px; height: 366px;"></b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> اما این اولین اقدام غرب درباره ارتباط مجدد با دولت سوریه نیست. پیش از گروه‌های پارلمانی مختلف از ترکیه، فرانسه و انگلیس برای دیدار با مقامات دولت سوریه به دمشق سفر کرده بودند و حمایت خود را از دولت سوریه در مبارزه علیه تروریسم اعلام کردند هرچند کشورهای متبوع آنان این اقدام را خودجوش وصف کرده بود. ولی این گروه‌ها در مصاحبه‌های خود اعلام کردند که دولت‌ها از این اقدام آنان اطلاع داشتند و برخی از این گروه‌های به صورت تلویحی اعلام کردند که حامل پیام دولت خود برای بشار اسد بودند.&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> بسیاری از تحلیلگران سیاسی عنوان کردند که آمریکا اینبار سعی دارد بسیار سریع‌تر جلوی اشتباه خود در تسلیح گروه‌های افراطی را بگیرد تا بار دیگر تبدیل به طالبان جدیدی در منطقه نشوند.&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> پیش‌بینی‌ها درباره آینده روابط سوریه و آمریکا آنچنان مبهم نیست و آمریکا به هرحال با دیگر تلاش خواهد کرد تا در سوریه جایگاه خود را در منطقه حفظ کند؛ زیرا در آینده خاورمیانه با وجود دولت مقتدر دمشق دیگر جایی برای فعالیت عربستان و یا حتی ترکیه نیز نخواهد بود و حتی کشورهای اروپایی که به دلیل جنگ در سوریه مهم‌ترین شاهراه تجارت دریایی خود با خاورمیانه را از دست داده‌اند، بار دیگر برای احیای این روابط و نجات کشورهای اروپایی از بحران اقتصادی به سمت سوریه روی خواهند آورد.</b></font></div> </div><b> </b> text/html 2015-03-18T19:20:17+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی چرخش معنادار واشنگتن به سوی دمشق / اظهارات مقامات آ http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7903 <div align="justify"><font color="#000099"><b><span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="font-size: 28px;">چرخش معنادار واشنگتن به سوی دمشق</span> <span class="rootitr" style="font-size: 28px;">/</span> <span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="font-size: 28px;">اظهارات مقامات آمریکایی درباره تغییر رویکرد کاخ سفید در برابر دولت بشار اسد در سوریه که در روزهای اخیر بیان شده، با تحلیل‌های متفاوتی از سوی رسانه‌ها و کارشناسان مختلف روبرو شده است</span> </b></font></div><div class="image-holder" align="justify"> <font color="#000099"><b><a href="http://media.nasimonline.ir/original/1393/12/27/IMG08260144.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 "> <div> <img src="http://media.nasimonline.ir/larg/1393/12/27/IMG08260144.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" style="height: 218px;" class="imgDetail"> </div> </a></b></font> </div><div style="float: right; width: 47%; height: auto; overflow: hidden; background-color: #eaeaea; padding: 5px; border-radius: 3px;" align="justify"> <font color="#000099"><b><span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead"></span></b></font> </div><div align="justify"><font color="#000099"><b> </b></font></div><div id="mainPlace_WI_47_lblBody" class="body bodyholdernews" align="justify"><div style="text-align: justify;"> <font color="#000099"><b>گروه بین‌الملل - نسیم: جان برنان، رئیس دستگاه اطلاعات امنیت آمریکا) سیا (چند روز پیش در جلسه شورای امنیت کنگره آمریکا که درباره شکایت شبکه «ویکی مدیا» (سرپرست سایت ویکی پدیا) درباره تجسس آمریکا از کاربران آمریکایی و همچنین جمع آوری اطلاعات گسترده از کاربران اینترنت، به تجسس آمریکا از شبکه‌های اجتماعی اذعان کرد.&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> ولی مهم‌ترین موضوع صحبتهای آقای برنان این بود که سیا نمی‌خواهد دولت دمشق در سوریه از بین برود؛ زیرا از این طریق گروه‌های تروریستی و افراطی در سوریه توان بیشتری کسب خواهند کرد.&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> این اظهارات را می‌توان اولین اذعان یک مقام ارشد آمریکایی درباره تغییر رویه واشنگتن درباره تحولات سوریه دانست.&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> از سوی دیگر، جان کری، وزیر خارجه آمریکا هم در اظهاراتی بی‌سابقه اعلام کرد که آمریکا در ‌‌نهایت مجبور به مذاکره با بشار اسد برای پایان دادن به بحران در سوریه خواهد شد و آمریکا و دوستان آن در حال بررسی اوضاع برای برقراری روابط دیپلماتیک با دمشق هستند.&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> در همین راستا کارشناسان معتقدند که مقاومت مردم، دولت و ارتش سوریه در چهار سال گذشته بسیار زود‌تر از مقاومت ملت کوبا در طول ۵۰ سال تحریم آمریکا جواب داد و آمریکا به این نتیجه رسید که ادامه جنگ در سوریه نه تنها برای آمریکا منفعتی ندارد؛ بلکه باعث افزایش قدرت قطب‌های جدید منطقه‌ای مانند ایران عراق یا روسیه در تحولات منطقه‌ای می‌شود و باید هرچه زود‌تر جلوی آن گرفته شود.&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> اما لحن ادعای رئیس سازمان سیا درباره اینکه «ما در حال حاضر نمی‌خواهیم دولت سوریه سقوط کند» بسیار گستاخانه است و در حقیقت آمریکا از این طریق سعی دارد شکست خود در سوریه را مدیریت بحران توسط آمریکا تبدیل کند و می‌خواهد «زمین خوردن خود در سوریه را به عنوان حرکتی استراتژیک با هدف ایجاد استقرار در منطقه جلوه دهد.»&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: center;"> <font color="#000099"><b><img alt="" src="http://7sobh.com/wp-content/uploads/2015/03/294494_784.jpg" style="width: 650px; height: 366px;"></b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> اما این اولین اقدام غرب درباره ارتباط مجدد با دولت سوریه نیست. پیش از گروه‌های پارلمانی مختلف از ترکیه، فرانسه و انگلیس برای دیدار با مقامات دولت سوریه به دمشق سفر کرده بودند و حمایت خود را از دولت سوریه در مبارزه علیه تروریسم اعلام کردند هرچند کشورهای متبوع آنان این اقدام را خودجوش وصف کرده بود. ولی این گروه‌ها در مصاحبه‌های خود اعلام کردند که دولت‌ها از این اقدام آنان اطلاع داشتند و برخی از این گروه‌های به صورت تلویحی اعلام کردند که حامل پیام دولت خود برای بشار اسد بودند.&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> بسیاری از تحلیلگران سیاسی عنوان کردند که آمریکا اینبار سعی دارد بسیار سریع‌تر جلوی اشتباه خود در تسلیح گروه‌های افراطی را بگیرد تا بار دیگر تبدیل به طالبان جدیدی در منطقه نشوند.&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> پیش‌بینی‌ها درباره آینده روابط سوریه و آمریکا آنچنان مبهم نیست و آمریکا به هرحال با دیگر تلاش خواهد کرد تا در سوریه جایگاه خود را در منطقه حفظ کند؛ زیرا در آینده خاورمیانه با وجود دولت مقتدر دمشق دیگر جایی برای فعالیت عربستان و یا حتی ترکیه نیز نخواهد بود و حتی کشورهای اروپایی که به دلیل جنگ در سوریه مهم‌ترین شاهراه تجارت دریایی خود با خاورمیانه را از دست داده‌اند، بار دیگر برای احیای این روابط و نجات کشورهای اروپایی از بحران اقتصادی به سمت سوریه روی خواهند آورد.</b></font></div> </div><b> </b> text/html 2015-03-18T19:20:17+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی چرخش معنادار واشنگتن به سوی دمشق / اظهارات مقامات آ http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7902 <div align="justify"><font color="#000099"><b><span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="font-size: 28px;">چرخش معنادار واشنگتن به سوی دمشق</span> <span class="rootitr" style="font-size: 28px;">/</span> <span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="font-size: 28px;">اظهارات مقامات آمریکایی درباره تغییر رویکرد کاخ سفید در برابر دولت بشار اسد در سوریه که در روزهای اخیر بیان شده، با تحلیل‌های متفاوتی از سوی رسانه‌ها و کارشناسان مختلف روبرو شده است</span> </b></font></div><div class="image-holder" align="justify"> <font color="#000099"><b><a href="http://media.nasimonline.ir/original/1393/12/27/IMG08260144.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 "> <div> <img src="http://media.nasimonline.ir/larg/1393/12/27/IMG08260144.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" style="height: 218px;" class="imgDetail"> </div> </a></b></font> </div><div style="float: right; width: 47%; height: auto; overflow: hidden; background-color: #eaeaea; padding: 5px; border-radius: 3px;" align="justify"> <font color="#000099"><b><span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead"></span></b></font> </div><div align="justify"><font color="#000099"><b> </b></font></div><div id="mainPlace_WI_47_lblBody" class="body bodyholdernews" align="justify"><div style="text-align: justify;"> <font color="#000099"><b>گروه بین‌الملل - نسیم: جان برنان، رئیس دستگاه اطلاعات امنیت آمریکا) سیا (چند روز پیش در جلسه شورای امنیت کنگره آمریکا که درباره شکایت شبکه «ویکی مدیا» (سرپرست سایت ویکی پدیا) درباره تجسس آمریکا از کاربران آمریکایی و همچنین جمع آوری اطلاعات گسترده از کاربران اینترنت، به تجسس آمریکا از شبکه‌های اجتماعی اذعان کرد.&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> ولی مهم‌ترین موضوع صحبتهای آقای برنان این بود که سیا نمی‌خواهد دولت دمشق در سوریه از بین برود؛ زیرا از این طریق گروه‌های تروریستی و افراطی در سوریه توان بیشتری کسب خواهند کرد.&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> این اظهارات را می‌توان اولین اذعان یک مقام ارشد آمریکایی درباره تغییر رویه واشنگتن درباره تحولات سوریه دانست.&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> از سوی دیگر، جان کری، وزیر خارجه آمریکا هم در اظهاراتی بی‌سابقه اعلام کرد که آمریکا در ‌‌نهایت مجبور به مذاکره با بشار اسد برای پایان دادن به بحران در سوریه خواهد شد و آمریکا و دوستان آن در حال بررسی اوضاع برای برقراری روابط دیپلماتیک با دمشق هستند.&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> در همین راستا کارشناسان معتقدند که مقاومت مردم، دولت و ارتش سوریه در چهار سال گذشته بسیار زود‌تر از مقاومت ملت کوبا در طول ۵۰ سال تحریم آمریکا جواب داد و آمریکا به این نتیجه رسید که ادامه جنگ در سوریه نه تنها برای آمریکا منفعتی ندارد؛ بلکه باعث افزایش قدرت قطب‌های جدید منطقه‌ای مانند ایران عراق یا روسیه در تحولات منطقه‌ای می‌شود و باید هرچه زود‌تر جلوی آن گرفته شود.&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> اما لحن ادعای رئیس سازمان سیا درباره اینکه «ما در حال حاضر نمی‌خواهیم دولت سوریه سقوط کند» بسیار گستاخانه است و در حقیقت آمریکا از این طریق سعی دارد شکست خود در سوریه را مدیریت بحران توسط آمریکا تبدیل کند و می‌خواهد «زمین خوردن خود در سوریه را به عنوان حرکتی استراتژیک با هدف ایجاد استقرار در منطقه جلوه دهد.»&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: center;"> <font color="#000099"><b><img alt="" src="http://7sobh.com/wp-content/uploads/2015/03/294494_784.jpg" style="width: 650px; height: 366px;"></b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> اما این اولین اقدام غرب درباره ارتباط مجدد با دولت سوریه نیست. پیش از گروه‌های پارلمانی مختلف از ترکیه، فرانسه و انگلیس برای دیدار با مقامات دولت سوریه به دمشق سفر کرده بودند و حمایت خود را از دولت سوریه در مبارزه علیه تروریسم اعلام کردند هرچند کشورهای متبوع آنان این اقدام را خودجوش وصف کرده بود. ولی این گروه‌ها در مصاحبه‌های خود اعلام کردند که دولت‌ها از این اقدام آنان اطلاع داشتند و برخی از این گروه‌های به صورت تلویحی اعلام کردند که حامل پیام دولت خود برای بشار اسد بودند.&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> بسیاری از تحلیلگران سیاسی عنوان کردند که آمریکا اینبار سعی دارد بسیار سریع‌تر جلوی اشتباه خود در تسلیح گروه‌های افراطی را بگیرد تا بار دیگر تبدیل به طالبان جدیدی در منطقه نشوند.&nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> &nbsp;</b></font></div> <div style="text-align: justify;"><font color="#000099"><b> پیش‌بینی‌ها درباره آینده روابط سوریه و آمریکا آنچنان مبهم نیست و آمریکا به هرحال با دیگر تلاش خواهد کرد تا در سوریه جایگاه خود را در منطقه حفظ کند؛ زیرا در آینده خاورمیانه با وجود دولت مقتدر دمشق دیگر جایی برای فعالیت عربستان و یا حتی ترکیه نیز نخواهد بود و حتی کشورهای اروپایی که به دلیل جنگ در سوریه مهم‌ترین شاهراه تجارت دریایی خود با خاورمیانه را از دست داده‌اند، بار دیگر برای احیای این روابط و نجات کشورهای اروپایی از بحران اقتصادی به سمت سوریه روی خواهند آورد.</b></font></div> </div><b> </b> text/html 2015-03-18T19:19:26+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی اولین برد نفت در لیگ قهرمانان ‌آسیا ثبت شد / نماینده ایران در http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7901 <span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;"><span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="font-size: 28px;">اولین برد نفت در لیگ قهرمانان ‌آسیا ثبت شد</span> <span class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">/</span> <span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">نماینده ایران در </span>آخرین دیدار دور رفت مرحله گروهی این رقابت‌ها، دو بر یک از سد الشباب عربستان گذشت و چهار امتیازی شد/ ارسلان مطهری (۸۵) و لئوناردو پادوانی (۸۹) گل‌های نماینده ایران را در این دیدار زدند</span> <div class="image-holder"> <a href="http://media.nasimonline.ir/original/1393/11/28/IMG22055536.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 "> <div> <img src="http://media.nasimonline.ir/larg/1393/11/28/IMG22055536.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" style="height: 218px;" class="imgDetail"> </div> </a> </div> <div style="float: right; width: 47%; height: auto; overflow: hidden; background-color: #eaeaea; padding: 5px; border-radius: 3px;"> <span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead" style="color: #333;"> نایف هزازی در دقیقه ۴۱ از روی نقطه پنالتی تک گل الشباب را به ثمر رساند.</span> </div> text/html 2015-03-18T19:18:35+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی ظریف: در مذاکرات هسته‌ای به جزئیات رسیده‌ایم / http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7900 <div align="justify"><font color="#000099"><b><span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="font-size: 28px;">ظریف: در مذاکرات هسته‌ای به جزئیات رسیده‌ایم</span> <span class="rootitr" style="font-size: 28px;">/</span> <span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="font-size: 28px;">وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بعید است مذاکرات هسته‌ای با حضور وزرای خارجه ۱+۵ در لوزان سوئیس ادامه یابد گفت: ممکن است بیایند ولی در مرحله کنونی بعید می‌دانم نیاز باشد</span> </b></font></div><div class="image-holder" align="justify"> <font color="#000099"><b><a href="http://media.nasimonline.ir/original/1393/12/25/IMG08135021.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 "> <div> <img src="http://media.nasimonline.ir/larg/1393/12/25/IMG08135021.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" style="height: 218px;" class="imgDetail"> </div> </a></b></font> </div><div style="float: right; width: 47%; height: auto; overflow: hidden; background-color: #eaeaea; padding: 5px; border-radius: 3px;" align="justify"> <font color="#000099"><b><span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead"></span></b></font> </div><div align="justify"><font color="#000099"><b> </b></font></div><div id="mainPlace_WI_47_lblBody" class="body bodyholdernews" align="justify"><p><font color="#000099"><b> محمد جواد ظریف عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران امروز در جمع خبرنگاران در لوزان با بیان اینکه در مذاکرات هسته‌ای به جزییات رسیده‌ایم افزود: اختلاف نظر وجود دارد، ما تلاش می کنیم اختلاف نظرها را کم کنیم.</b></font></p> <p><font color="#000099"><b> وی همچنین درباره رسیدن به تفاهم سیاسی یا توافق اظهارداشت: ما باید به راه حل برسیم، بحث توافق و تفاهم زمانی است که این راه حل ها را مکتوب کرده باشیم و برای مکتوب کردن راه حل بیشتر به کارشناسان نیاز است تا وزرا.</b></font></p> <p><font color="#000099"><b> عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران خاطرنشان کرد: ما گفته ایم باید راه حل ها را پیدا و بعد آن را مکتوب کنیم. این یک کار سیاسی و کارشناسی است و در حال حاضر در این مرحله هستیم.</b></font></p> <p><font color="#000099"><b> ظریف همچنین درباره حضور وزیران امور خارجه 1+5 در لوزان گفت: مذاکرات هسته ای بعید است با حضور وزیران امور خارجه 1+5 در لوزان سوئیس ادامه یابد.ممکن است بیایند ولی در مرحله کنونی بعید می دانم نیاز باشد.</b></font></p> <p><font color="#000099"><b> وی افزود: ما با همه وزیران امور خارجه 1+5 اخیرا دیدار کرده ایم، وزرای اتحادیه اروپا را در بروکسل ملاقات کردیم، وزیر امور خارجه چین نیز اخیرا در تهران حضور داشت.</b></font></p> <p><font color="#000099"><b> وی همچنین تصریح کرد: تلاش می کنیم اختلاف نظرها را کم کنیم، بعضی مسایل بیشتر به درک نزدیک شده و در بعضی مسایل با راه حل فاصله بیشتر است.</b></font></p> <p><font color="#000099"><b> عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران همچنین اظهار داشت: مذاکرات هسته ای امروز و فردا ادامه می باید و امیدواریم درصورتی که اراده سیاسی در طرف مقابل وجود داشته باشد کار به پیش برود.</b></font></p> <p><font color="#000099"><b> ظریف خاطرنشان کرد: در برخی مسایل به درک مشترک بیشتر نزدیک شده ایم و دربعضی موارد فاصله با راه حل ها بیشتر است.</b></font></p> <p><font color="#000099"><b> وی یادآور شد: زمان این دور از مذاکرات تا روز جمعه است اما اگر نیاز باشد ، بیشتر می مانیم.</b></font></p> <p><font color="#000099"><b> عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران یادآور شد: در هیچ موضوعی توافق نشده است تا وقتی که در همه موضوعات توافق شود.</b></font></p> <p><font color="#000099"><b> ظریف در پاسخ به این سوال که آیا اراده سیاسی در طرف مقابل برای رسیدن به توافق وجود دارد، گفت: اراده سیاسی را باید در عمل دید. همه ادعا می کنند اراده سیاسی برای رسیدن به راه حل وجود دارد.</b></font></p> </div><div align="justify"><font color="#000099"><b> </b></font></div><div class="alR flR clr drR mT5" style="width: 350px" align="justify"> </div><b> </b> text/html 2015-03-18T19:17:53+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی کی‌روش: مسئولیت انتخاب بازیکنان با من است و اجازه دخالت در کارم را نمی‌دهم http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7899 <div align="justify"><font color="#000099"><b><span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="font-size: 28px;">کی‌روش: مسئولیت انتخاب بازیکنان با من است و اجازه دخالت در کارم را نمی‌دهم</span> <span class="rootitr" style="font-size: 28px;">/</span> <span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="font-size: 28px;">سرمربی تیم ملی افزود: اگر برای دفاع از حق و حقوق تیم ملی بزرگسالان اخراج شوم باعث افتخارم خواهد بود/ هیچ کس در ایران به اندازه من دغدغه موفقیت تیم‌های ملی را ندارد/ درمورد آزمون و جهانبخش توافق کرده بودیم</span> </b></font></div><div class="image-holder" align="justify"> <font color="#000099"><b><a href="http://media.nasimonline.ir/original/1393/06/25/IMG18142057.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 "> <div> <img src="http://media.nasimonline.ir/larg/1393/06/25/IMG18142057.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" style="height: 218px;" class="imgDetail"> </div> </a></b></font> </div> text/html 2015-03-18T19:16:33+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی مهمترین جمله رهبر معظم انقلاب در سال ۹۳ انتخاب شد / دفتر http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7898 <span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="font-size: 28px;">مهمترین جمله رهبر معظم انقلاب در سال ۹۳ انتخاب شد</span> <span class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">/</span> <span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اعلام کرد: "ملت، عاشق مبارزه‌ با صهیونیست‌ها است" به عنوان مهمترین و به‌یادماندنی‌ترین جمله رهبر معظم انقلاب در سال ۹۳ از نگاه مردم انتخاب شد</span> <div class="image-holder"> <a href="http://media.nasimonline.ir/original/1393/12/17/IMG13145195.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 "> <div> <img src="http://media.nasimonline.ir/larg/1393/12/17/IMG13145195.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" style="height: 218px;" class="imgDetail"> </div> </a> </div> <div style="float: right; width: 47%; height: auto; overflow: hidden; background-color: #eaeaea; padding: 5px; border-radius: 3px;"> <span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead" style="color: #333;">به گزارش «نسیم» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، "ملت، عاشق مبارزه‌ى با صهیونیست‌ها است." این جمله حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار شرکت‌کنندگان در "کنگره‌ جهانى‌ جریان هاى افراطى و تکفیرى از دیدگاه علماى اسلام" به عنوان مهمترین و به‌یادماندنی‌ترین جمله رهبر انقلاب اسلامی در سال ۹۳ از نگاه مردم انتخاب شد.</span> </div> text/html 2015-03-18T19:15:01+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی رئیس سابق دانشکده اقتصاد اصفهان: حتی با توافق http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7897 <span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="font-size: 28px;">رئیس سابق دانشکده اقتصاد اصفهان: حتی با توافق هسته‌ای هم دلار پایین‌تر از سه هزار تومان نمی‌آید</span> <span class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">/</span> <span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">شجری در گفتگو با «نسیم» با رد برخی از فرضیه‌ها مبنی بر اینکه با توافقات هسته‌ای قیمت دلار به شدت سقوط خواهد کرد افزود: اگر مذاکرات به نتیجه برسد قیمت دلار بین ۳۰۰۰ تا ۳۱۰۰ تومان می‌شود</span> <div class="image-holder"> <a href="http://media.nasimonline.ir/original/1393/08/14/IMG11362731.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 "> <div> <img src="http://media.nasimonline.ir/larg/1393/08/14/IMG11362731.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" style="height: 218px;" class="imgDetail"> </div> </a> </div> <div style="float: right; width: 47%; height: auto; overflow: hidden; background-color: #eaeaea; padding: 5px; border-radius: 3px;"> <span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead" style="color: #333;"></span> </div> <div id="mainPlace_WI_47_lblBody" class="body bodyholdernews"><p dir="RTL"> هوشنگ شجری رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتگو با «نسیم» در خصوص دلایل کاهش قیمت ارز در چند روز اخیر اظهار کرد: اصلی ترین دلیل کاهش قیمت ارز در چند روز اخیر تحولات حاکم بر روند مذاکرات هسته ای و شوک های سیاسی است.</p> <p dir="RTL"> وی خاطرنشان کرد: معمولا انتظارات قیمتی مثبت که در خصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات در مردم به وجود می آید، بر قیمت ارز اثر می گذارد.</p> <p dir="RTL"> رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در تشریح این مسئله به نسیم گفت: انتظارات در خصوص احتمال افزایش صادرات و همچنین احتمال افزایش ارتباطات بین المللی با دنیا، پیش بینی های مساعدی را به وجود می آورد، که این پیش بینی های مساعد باعث کاهش نرخ ارز می شود.</p> <p dir="RTL"> شجری بیان کرد: این انتظارت ترسی را در مردم به وجود می آورد که ارزهای خود را نگه داری نکنند بنابراین میزان عرضه براساس انتظارات مثبت به وجود آمده زیاد می شود.</p> <p dir="RTL"> وی گفت: با توجه به این که دیگر کسی بالا رفتن قیمت ارز را پیش بینی نمی کند، پس هیچ کس هم ارز نمی خرد و در نتیجه مجموعا نرخ ارز کاهش پیدا می کند.</p> <p dir="RTL"> این اقتصاددان در خصوص آینده بازار ارز هم عنوان کرد: اگر مذاکرات به نتیجه برسد قیمت ارز بین 3000 تا 3100 تومان خواهد آمد.</p> </div> text/html 2015-03-18T19:15:01+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی رئیس سابق دانشکده اقتصاد اصفهان: حتی با توافق http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7896 <span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="font-size: 28px;">رئیس سابق دانشکده اقتصاد اصفهان: حتی با توافق هسته‌ای هم دلار پایین‌تر از سه هزار تومان نمی‌آید</span> <span class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">/</span> <span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">شجری در گفتگو با «نسیم» با رد برخی از فرضیه‌ها مبنی بر اینکه با توافقات هسته‌ای قیمت دلار به شدت سقوط خواهد کرد افزود: اگر مذاکرات به نتیجه برسد قیمت دلار بین ۳۰۰۰ تا ۳۱۰۰ تومان می‌شود</span> <div class="image-holder"> <a href="http://media.nasimonline.ir/original/1393/08/14/IMG11362731.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 "> <div> <img src="http://media.nasimonline.ir/larg/1393/08/14/IMG11362731.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" style="height: 218px;" class="imgDetail"> </div> </a> </div> <div style="float: right; width: 47%; height: auto; overflow: hidden; background-color: #eaeaea; padding: 5px; border-radius: 3px;"> <span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead" style="color: #333;"></span> </div> <div id="mainPlace_WI_47_lblBody" class="body bodyholdernews"><p dir="RTL"> هوشنگ شجری رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتگو با «نسیم» در خصوص دلایل کاهش قیمت ارز در چند روز اخیر اظهار کرد: اصلی ترین دلیل کاهش قیمت ارز در چند روز اخیر تحولات حاکم بر روند مذاکرات هسته ای و شوک های سیاسی است.</p> <p dir="RTL"> وی خاطرنشان کرد: معمولا انتظارات قیمتی مثبت که در خصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات در مردم به وجود می آید، بر قیمت ارز اثر می گذارد.</p> <p dir="RTL"> رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در تشریح این مسئله به نسیم گفت: انتظارات در خصوص احتمال افزایش صادرات و همچنین احتمال افزایش ارتباطات بین المللی با دنیا، پیش بینی های مساعدی را به وجود می آورد، که این پیش بینی های مساعد باعث کاهش نرخ ارز می شود.</p> <p dir="RTL"> شجری بیان کرد: این انتظارت ترسی را در مردم به وجود می آورد که ارزهای خود را نگه داری نکنند بنابراین میزان عرضه براساس انتظارات مثبت به وجود آمده زیاد می شود.</p> <p dir="RTL"> وی گفت: با توجه به این که دیگر کسی بالا رفتن قیمت ارز را پیش بینی نمی کند، پس هیچ کس هم ارز نمی خرد و در نتیجه مجموعا نرخ ارز کاهش پیدا می کند.</p> <p dir="RTL"> این اقتصاددان در خصوص آینده بازار ارز هم عنوان کرد: اگر مذاکرات به نتیجه برسد قیمت ارز بین 3000 تا 3100 تومان خواهد آمد.</p> </div> text/html 2015-03-18T19:13:54+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی سربازان مختار" در بحرین چه می‌کنند؟ / http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7895 <span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="font-size: 28px;">سربازان مختار" در بحرین چه می‌کنند؟</span> <span class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">/</span> <span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">پایگاه "المانیتور" در گزارشی از وضعیت منطقه غرب آسیا در سال گذشته نوشته است: جمهوری اسلامی ایران محور اصلی جهان شیعه است و ایران در سوریه و عراق نسبت به عربستان سعودی برتری دارد و یمن نیز از سلطه عربستان خارج و به ایران نزدیک‌تر شده است</span> <div class="image-holder"> <a href="http://media.nasimonline.ir/original/1393/12/27/IMG11352323.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 "> <div> <img src="http://media.nasimonline.ir/larg/1393/12/27/IMG11352323.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" style="height: 218px;" class="imgDetail"> </div> </a> </div> <div style="float: right; width: 47%; height: auto; overflow: hidden; background-color: #eaeaea; padding: 5px; border-radius: 3px;"> <span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead" style="color: #333;">غیر از بحرین همه جا درگیری‌ها به خشونت کشیده است. نه اینکه مردم بحرین توانایی اسفاده از سلاح را ندارند و یا نمی‌توان به این کشور سلاح ارسال کرد. بحرین هم مثل بقیه کشورهای جهان است و امکان ارسال سلاح و جنگجو حتی به بسته‌ترین کشورهای جهان نیز ممکن است.</span> </div> <div id="mainPlace_WI_47_lblBody" class="body bodyholdernews"><p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">گروه بین‌الملل - «نسیم»:&nbsp;عباس قیداری، تحلیلگر سیاست‌های دفاعی و امنیتی در "المانیتور" می‌نویسد:</span></p></div> text/html 2015-03-18T19:13:54+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی سربازان مختار" در بحرین چه می‌کنند؟ / http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7894 <span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="font-size: 28px;">سربازان مختار" در بحرین چه می‌کنند؟</span> <span class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">/</span> <span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">پایگاه "المانیتور" در گزارشی از وضعیت منطقه غرب آسیا در سال گذشته نوشته است: جمهوری اسلامی ایران محور اصلی جهان شیعه است و ایران در سوریه و عراق نسبت به عربستان سعودی برتری دارد و یمن نیز از سلطه عربستان خارج و به ایران نزدیک‌تر شده است</span> <div class="image-holder"> <a href="http://media.nasimonline.ir/original/1393/12/27/IMG11352323.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 "> <div> <img src="http://media.nasimonline.ir/larg/1393/12/27/IMG11352323.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" style="height: 218px;" class="imgDetail"> </div> </a> </div> <div style="float: right; width: 47%; height: auto; overflow: hidden; background-color: #eaeaea; padding: 5px; border-radius: 3px;"> <span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead" style="color: #333;">غیر از بحرین همه جا درگیری‌ها به خشونت کشیده است. نه اینکه مردم بحرین توانایی اسفاده از سلاح را ندارند و یا نمی‌توان به این کشور سلاح ارسال کرد. بحرین هم مثل بقیه کشورهای جهان است و امکان ارسال سلاح و جنگجو حتی به بسته‌ترین کشورهای جهان نیز ممکن است.</span> </div> <div id="mainPlace_WI_47_lblBody" class="body bodyholdernews"><p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">گروه بین‌الملل - «نسیم»:&nbsp;عباس قیداری، تحلیلگر سیاست‌های دفاعی و امنیتی در "المانیتور" می‌نویسد:</span></p></div> text/html 2015-03-18T19:13:54+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی سربازان مختار" در بحرین چه می‌کنند؟ / http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7893 <span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="font-size: 28px;">سربازان مختار" در بحرین چه می‌کنند؟</span> <span class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">/</span> <span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">پایگاه "المانیتور" در گزارشی از وضعیت منطقه غرب آسیا در سال گذشته نوشته است: جمهوری اسلامی ایران محور اصلی جهان شیعه است و ایران در سوریه و عراق نسبت به عربستان سعودی برتری دارد و یمن نیز از سلطه عربستان خارج و به ایران نزدیک‌تر شده است</span> <div class="image-holder"> <a href="http://media.nasimonline.ir/original/1393/12/27/IMG11352323.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 "> <div> <img src="http://media.nasimonline.ir/larg/1393/12/27/IMG11352323.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" style="height: 218px;" class="imgDetail"> </div> </a> </div> <div style="float: right; width: 47%; height: auto; overflow: hidden; background-color: #eaeaea; padding: 5px; border-radius: 3px;"> <span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead" style="color: #333;">غیر از بحرین همه جا درگیری‌ها به خشونت کشیده است. نه اینکه مردم بحرین توانایی اسفاده از سلاح را ندارند و یا نمی‌توان به این کشور سلاح ارسال کرد. بحرین هم مثل بقیه کشورهای جهان است و امکان ارسال سلاح و جنگجو حتی به بسته‌ترین کشورهای جهان نیز ممکن است.</span> </div> <div id="mainPlace_WI_47_lblBody" class="body bodyholdernews"><p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;">گروه بین‌الملل - «نسیم»:&nbsp;عباس قیداری، تحلیلگر سیاست‌های دفاعی و امنیتی در "المانیتور" می‌نویسد:</span></p></div> text/html 2015-03-18T19:11:27+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی آصفی: در صورت حصول توافق و تصویب در شورای امنیت بازهم اطمینانی به آمریکا نیست / http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7892 text/html 2015-03-18T19:11:27+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی آصفی: در صورت حصول توافق و تصویب در شورای امنیت بازهم اطمینانی به آمریکا نیست / http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7891 <span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="font-size: 28px;">آصفی: در صورت حصول توافق و تصویب در شورای امنیت بازهم اطمینانی به آمریکا نیست</span> <span class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">/</span> <span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="color: #000000; font-size: 28px;">سخنگوی وزارت خارجه دولت اصلاحات در گفتگو با «نسیم»: اگر توافق با ادبیاتی پخته و سنجیده و "الزام‌آور" تصویب و قطعنامه‌های قبلی را ملغی کند ضمانت بخش است ضمن اینکه دولت آمریکا دولت بدخیم است که نمی‌شود روی قولش حساب کرد</span> <div class="image-holder"> <a href="http://media.nasimonline.ir/original/archive/8-12-1391/IMAGE634974747360660970.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 "> <div> <img src="http://media.nasimonline.ir/larg/archive/8-12-1391/IMAGE634974747360660970.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" style="height: 218px;" class="imgDetail"> </div> </a> </div> <div style="float: right; width: 47%; height: auto; overflow: hidden; background-color: #eaeaea; padding: 5px; border-radius: 3px;"> <span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead" style="color: #333;"></span> </div> <div id="mainPlace_WI_47_lblBody" class="body bodyholdernews"><p> حمیدرضا آصفی در گفتگو با خبرنگار «نسیم» در خصوص نامه 47 سناتور آمریکایی به مسئولان جمهوری اسلامی ایران در خصوص توافقات احتمالی در مذاکرات هسته ای گفت: <span style="color:#ff0000;"><strong>این نامه یک حرکت غیر اخلاقی بود؛ به منظور زیر سوال بردن هیئت حاکم آمریکا منتشر شد وبه دنیا نشان داد که این کشور به تعهدات خودش و تعهدات پیشینیان خود پایبند نیست</strong></span>.</p> <p> <strong><span style="color:#0000ff;">*گنگره آمریکا حتی اجازه نمی‌دهد تیم مذاکره خودشان با ذهن راحت مذاکره کند</span></strong></p> <p> سخنگوی اسبق وزارت خارجه در ادامه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب به درستی اشاره کردند که این نامه&nbsp; نشان دهنده فروپاشی اخیر اخلاقی درآمریکا است، ‌تصریح کرد:&nbsp; اینکه یک عده سناتور در مراحل آخرین مذاکرات چه نفیاً یا اثباتاً ؛ البته نتیجه هر چی می‌خواهد باشد؛ مداخله کنند <span style="color:#ff0000;">نشان دهنده این است که حتی اجازه نمی‌دهند تیم مذاکره خودشان با ذهن راحت مذاکره را انجام بدهد و این هم یک کار غیر اخلاقی دیگر بود</span>.</p> <p> وی در ادامه تاکید کرد:&nbsp; در کنار این ویژگی های غیر اخلاقی برای این حرکت، آنها در این رفتار خیلی هم غیر حرفه‌ای عمل کردند، یعنی به جای اینکه این نامه را به ما بنویسند، می‌توانستند یک مقاله در روزنامه‌های پر تیراژ آمریکا بنویسند ، یا می‌توانستند مصاحبه مطبوعاتی برگزار کنند و همین حرف‌ها را بزنند و خطابشان را هم آقای اوباما قرار دهند و ما هم آن مصاحبه‌ها و اظهارات می‌شنیدیم و پیام را دریافت می‌کردیم و لذا کار غیر حرفه‌ای بود و بسیار ضعیف عمل کردند.</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <img class="inlineEditorImage" src="http://media.nasimonline.ir/Original/archive/22-12-1389/IMAGE634356863913792916.jpg" style="height: 330px; width: 500px;"></p> <p> &nbsp;</p> <p> وی ادامه داد: این نامه با وجود هزار و یک ایراد ولی یک حسن بزرگ داشت و آن این بود که اولاً ما را هوشیارتر کرد، البته هوشیار بودیم ولی به هر حال خود آنها گفتند که ما غیر قابل اعتمادیم و از این جهت خیلی جالب بود.</p> <p> <span style="color:#0000ff;"><strong>*سناتورها "اوباما" را مفتضح و ما را هوشیار کردند</strong></span></p> <p> آصفی با بیان اینکه نامه 47 سناتور آمریکا اوباما را هم شرمنده کرده،‌ افزود: <span style="color:#ff0000;">سناتورها رئیس جمهورشان را مفتضح و ما را هوشیار کردند که ضمانت‌های لازم را بگیریم</span>.</p> <p> وی در ادامه تاکید کرد: این نامه برای افکار عمومی دنیا آموزنده بود و نشان داد که&nbsp; مواضع جمهوری اسلامی ایران اصولی و اطمینان بخش است و&nbsp; از سوی دیگر&nbsp; مواضع و سخنان دولت آمریکا به تعهدات بین المللی خودش پایبند نیست.</p> <p> سخنگوی وزارت امور خارجه دولت اصلاحات در پاسخ به این سوال که مقامات آمریکایی اعلام کردند که در صورت رسیدن به توافق، این توافقنامه را برای تصویب به شورای امنیت خواهند برد، آیا تصویب در شورای امنیت ضمانتی برای ایران خواهد بود یا نه؟، گفت: بستگی دارد این نامه یا قطعنامه یا&nbsp; هرچیزی که است در شورای امنیت به چه صورتی تصویب شود. جمله بندی،&nbsp; ‌ادبیات و اینکه تحت کدام فصل به تصویب برسد خیلی مهم است.</p> <p> <span style="color:#0000ff;"><strong>*در صورت حصول توافق و تصویب در شورای امنیت بازهم اطمینانی به آمریکا نیست</strong></span></p> <p> وی افزود: <strong><span style="color:#ff0000;">اگر توافق نامه هسته ای در شورای امنیت تحت فصل هفتم و برای همه الزام آور باشد&nbsp; و ادبیاتش را پخته و سنجیده انتخاب ‌کنند می‌تواند ضمانت کافی باشد ضمن اینکه اشاره می‌کنم که در بهترین شرایط حتی اگر ضمانت هم بگیریم آمریکایی‌ها نشان داده‌اند که قطعنامه‌های شورای امنیت را در گذشته هم نقض کردند و این بار هم ممکن است آنها را نقض بکنند، یعنی که هیچ چیز در مواجهه با آمریکایی‌ها صد در صد نیست</span></strong>.</p> <p> آصفی تاکید کرد: وقتی که توافق به شورای امنیت می رود و با رأی گیری&nbsp; تأیید می شود اگر تحت هیچ فصلی نباشد و دیگر کشورها را ملزم به رعایت نکند تنها یک بعد حقوقی دارد ولی اگر این توافق را&nbsp; تحت فصل هفتم آورده و ان را به صورت الزام‌آور تصویب کنند، در این حالت آنها قطعنامه‌هایی را که قبلاً به تصویب رسیده را ملغی می‌کنند و می‌گویند این جایگزین آنها شود. در این صورت است که تا حدود خیلی زیادی این توافقنامه ضمانت لازم را به ما می‌دهد ضمن اینکه متذکر شدم که دولت آمریکا یک دولت بد خیم است که نمی‌شود روی قولش حساب کرد.</p> <p> وی با بیان اینکه بالاخره در یک مذاکره باید یک اصولی را پذیرفت، افزود:&nbsp; اگر با شرایط کنونی مذاکرات جلو برود گفت که به هر حال ضمانت‌های لازم را گرفتیم&nbsp; و <span style="color:#ff0000;">این تنها بستگی دارد که این توافق نامه&nbsp; چطوری می‌رود به شورای امنیت تحت چه فصلی می‌رود با چه ادبیاتی می‌رود آیا قطعنامه‌های پیشین را ملغا می‌کند آیا وقتی به شورای امنیت میرود و تصویب می‌شود پرونده را می‌گویند عادی شده و می‌گویند که بر می‌گردد به آژانس یا اینکه هنوز صحبتی از عادی شدن پرونده نمی‌کنند و آن را در شورای امنیت نگه می‌دارند،</span> مباحث حقوقی فنی خیلی زیادی دارد.</p> <p> <strong><span style="color:#0000ff;">*تیم مذاکره کننده ما به خطوط قرمز و فرمایشات رهبری پایبند است</span></strong></p> <p> سخنگوی وزارت امور خارجه دولت اصلاحات ادامه داد: حسن تیم مذاکره کننده&nbsp; ما این است اولاً خطوط قرمز را می‌شناسند ثانیاً افرادی هستند که به مسائل بین المللی آشنا هستند و در سازمان ملل سابقه و تجربه دارند و قاعدتاً هوشیاری لازم را به خرج می‌دهند.</p> <p> وی تصریح کرد:&nbsp; البته این بار اول نیست که آمریکا قطعنامه‌های شورای امنیت را بیش از 20 مورد را نفی کرده و پایبند نبوده یا بسیاری از قطعنامه‌ها را به خصوص علیه رژیم صهیونیستی وتو کرده لذا این نامه کاملاً نشان می‌دهد که کشور یک کشور غیر اخلاقی غیر قابل اعتماد است.</p> <p> آصفی در پاسخ به این سوال که در دور قبلی مذاکرات طرفین از تفاهم سیاسی سخن گفتند و شائبه ای را در بین افکار عمومی مبنی بر توافق دو مرحله ای تقویت کردند،‌ به نظر شما تلقی شدن تفاهم سیاسی به معنای توافق دو مرحله ای درست است یا خیر؟‌ افزود: نه، فکر می‌کنم که تیم مذاکره کننده به خطوط قرمز و فرمایشات رهبری پایبند است و توجه می‌کند. ممکن است تفاهم سیاسی برای ادامه مذاکرات ورسیدن به یک توافق جامع در نظر گرفته شود، اما نه اینکه ما بگوییم یک تفاهم سیاسی کردیم و یک چیزهایی را امضاء می‌کنیم که سپس وارد جزئیات شویم.</p> <p> <strong><span style="color:#0000ff;">*بیش از هر زمانی به انجام توافق نزدیک هستیم و بیش از هر زمانی امکان فروپاشی توافق وجود دارد</span></strong></p> <p> وی ادامه داد: به نظرم کمی تمایز بین این دو مسئله است. این دو مسئله با همدیگر متفاوت است و فکر نمی‌کنم که این موضوع به معنای دو مرحله‌ای شدن مذاکرات باشد چون خود دوستان مذاکره کننده پایبند به خطوط قرمز هستند.</p> <p> سخنگوی وزارت امور خارجه دولت اصلاحات در پایان خاطرنشان کرد: <span style="color:#ff0000;">این روزها روزهای تعیین کننده‌ای است ما بیش از هر زمانی به انجام توافق نزدیک هستیم و بیش از هر زمانی امکان فروپاشی توافق به خاطر کارشکنی‌هایی که کنگره، نخست وزیر صهیونیست و سعودی‌ها می‌کنند وجود دارد</span>.</p> </div> text/html 2015-03-17T14:04:39+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی پژویان: مردم فکر نکنند با موفقیت در مذاکرات دلار هزار تومان ارزان‌تر شود http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7889 <span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 28px; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(209, 7, 7);">پژویان: مردم فکر نکنند با موفقیت در مذاکرات دلار هزار تومان ارزان‌تر شود</span><span style="font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify;">&nbsp;</span><span class="rootitr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 28px; text-align: justify; direction: rtl;">/</span><span style="font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify;"></span><span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 28px; text-align: justify; direction: rtl;">این اقتصاددان در گفتگو با «نسیم» افزود: تاثیر برداشته شدن تحریم‌ها در اقتصاد کشور بسیار کند و تدریجی است/ اگر پول‌های بلوکه شده آزاد شود خرج واردات نهاده‌های دامی و یا جبران کسری بودجه خواهد شد</span><span style="font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify;"></span><div class="clr horSpc" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; clear: both; height: 10px;"></div><div class="image-holder" style="margin: 0px 0px 10px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: center; direction: rtl; position: relative; width: 334.546875px; float: right;"><a href="http://media.nasimonline.ir/original/1393/04/30/IMG11294187.JPG" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: justify; direction: rtl; text-decoration: none; color: rgb(209, 7, 7);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;"><img src="http://media.nasimonline.ir/larg/1393/04/30/IMG11294187.JPG" id="mainPlace_WI_47_imgNews" class="imgDetail" style="margin: auto; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; width: 334.546875px; display: block; height: 218px;"></div></a></div><div style="margin: 0px; padding: 5px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; float: right; width: 314.46875px; height: auto; overflow: hidden; border-radius: 3px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; color: rgb(51, 51, 51);"></span></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; width: 669.109375px; height: 0px; clear: both !important; float: none !important;"></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; width: 669.109375px; height: 0px; clear: both !important; float: none !important;"></div><div id="mainPlace_WI_47_lblBody" class="body bodyholdernews" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">جمشید پژویان رئیس سابق شورای رقابت در گفتگو با «نسیم» در خصوص دلایل کاهش اخیر قیمت ارز علی رغم انتظارات اظهار کرد: انتظارات برای افزایش قیمت ارز در آخر سال در یک شرایط طبیعی بوده است.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">وی افزود: در شرایط عادی بازار نفت و درآمدهای ارزی ما تقریبا ثبات خودش را داشته است و در ایام پایان سال طبیعی است که عده ای به مسافرت می روند، بنابراین تقاضا برای دریافت ارز بیشتر می شود و قیمت ارز هم به دنبال آن بالا می رود که این فرضیه در خصوص قیمت طلا هم وجود دارد.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">این اقتصاددان ادامه داد: امسال شرایط ما کاملا متفاوت است به شکلی که به دلیل نوسانات قیمت نفت درآمدهای ما در این زمینه کاهش یافته است و با کاهش تولید نفت هم رو به رو بوده ایم.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">پژویان گفت: قطعا اثر کاهش قیمت نفت از اتفاقات آخر سال و افزایش تقاضای هرساله تاثیر بیشتر بر تحولات ارز دارد، زیرا آینده بازار نفت نوید خوبی را به اقتصاد نمی دهد.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">وی با اشاره به تاثیر مذاکرات هسته ای بر روند کاهش قیمت ارز به نسیم خاطرنشان کرد: مذاکرات می تواند یک عامل بر کاهش قیمت ارز باشد، زیرا ممکن است ما مردم هنوز دانش کافی برای برخورد با تحولات اقتصادی را نداشته باشند.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">رئیس سابق شورای رقابت افزود: لازم نیست که مردم اقتصاددان باشند، همانطور که در جاهای دیگر دنیا هم مردم اقتصاددان نیستند، اما بر اساس تجربه و اطلاعات خود، وضعیت اقتصاد را خیلی بهتر پیش بینی می کنند.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">پژویان اتکای مردم به مذاکرات را در رفتارهای اقتصادی اشتباه دانست و به نسیم خاطرنشان کرد: اگر مذاکرات به نتیجه هم برسد، به این معنا نیست که قرار است میلیاردها دلار به اقتصاد کشور تزریق شود و این برداشته شدن تحریم ها آن قدر تدریجی و آثار آن قدر کم خواهد بود که &nbsp;احتمالا دولت ترجیح خواهد داد با پول های بلوکه شده اقدام به واردات نهاده های دامی و یا کالاهای اساسی کند.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">وی افزود: بخشی از این پول هم به احتمال زیاد وارد بازار خواهد شد تا دولت کسری بودجه خود را جبران کند.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">این اقتصاددان در خصوص آینده بازار ارز به نسیم گفت: اگر در سال آینده مذاکرات به نتیجه برسد، باید دید طرف های غربی ظرف چه مدت پول های بلوکه شده ما را باز می گردانند، زیرا حتی صحبت از این است که برداشته شدن تحریم ها حتی تا 10 سال هم طول بکشد.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">پژویان با اشاره به تحریم ها گفت: از تمام بخش هایی که ما را تحریم کرده اند، سعی کردند پول های بلوکه شده را&nbsp; بدهند، زیرا این مسئله برایشان آسان تر است و فعلا نخواهند گذاشت تا ما نفت خود را آزادانه بفروشیم.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">وی ادامه داد: ما اگر هم اجازه فروش نفت را هم پیدا کنیم، تازه مشکلات آغاز می شود، زیرا مشتریان ما جذب کشورهای نفت خیز دیگر شده اند و با توجه به شرایط نامناسب بازار نفت و رکود حاکم بر آن کار سختی را در پیش داریم.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">رئیس سابق شورای رقابت گفت: مجموعه این عوامل نشان می دهد که رسیدن به توافق با 5+1 امیدی را برای دارندگان ارز ایجاد نخواهد کرد که ارز خود را در شرایط فعلی بفروشند تا با کاهش قیمت رو به رو نشوند.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">پژویان عنوان کرد: شاید به نتیجه رسیدن مذاکرات تنها چند صد تومان قیمت ارز را کاهش دهد اما کاهش 500 و یا هزار تومانی قیمت ارز در این صورت ممکن نیست.</p></div> text/html 2015-03-17T13:57:58+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی "مهدی هاشمی به ۱۵ سال حبس محکوم شد" / سخنگوی قوه قضاییه گفت: "م.ه" به استناد مواد ۳ و ۵ قانون تشدید http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7888 <b><font color="#000099"><font size="7"><span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-family: normal; text-align: justify; direction: rtl;">"مهدی هاشمی به ۱۵ سال حبس محکوم شد"</span><span style="font-family: normal; text-align: justify;">&nbsp;</span><span class="rootitr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-family: normal; text-align: justify; direction: rtl;">/</span><span style="font-family: normal; text-align: justify;">&nbsp;</span><span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-family: normal; text-align: justify; direction: rtl;">سخنگوی قوه قضاییه گفت: "م.ه" به استناد مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی رد مال و انفصال و درباره مسائل امنیتی هم به حبس محکوم شده است</span></font><font size="6"><span style="font-family: normal; text-align: justify;"></span></font></font></b><div class="clr horSpc" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; text-align: justify; direction: rtl; clear: both; height: 10px;"></div><div class="image-holder" style="margin: 0px 0px 10px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; text-align: center; direction: rtl; position: relative; width: 334.546875px; float: right;"><a href="http://media.nasimonline.ir/original/1393/05/05/IMG13514070.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: justify; direction: rtl; text-decoration: none;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;"><b><font color="#000099" size="6"><img src="http://media.nasimonline.ir/larg/1393/05/05/IMG13514070.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" class="imgDetail" style="margin: auto; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; width: 334.546875px; display: block; height: 218px;"></font></b></div></a></div><div style="margin: 0px; padding: 5px; border: 0px; font-family: normal; text-align: justify; direction: rtl; float: right; width: 314.46875px; height: auto; overflow: hidden; border-radius: 3px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><b><font color="#000099" size="6"><span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;"></span></font></b></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; text-align: justify; direction: rtl; width: 669.109375px; height: 0px; clear: both !important; float: none !important;"></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; text-align: justify; direction: rtl; width: 669.109375px; height: 0px; clear: both !important; float: none !important;"></div><div id="mainPlace_WI_47_lblBody" class="body bodyholdernews" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; text-align: justify; direction: rtl;"><p class="rtejustify" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; direction: rtl;"><b><font color="#000099" size="6"><span id="ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtBodyPane" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">به گزارش «نسیم» در خبر خبرگزاری فارس آمده است، مهدی هاشمی رفسنجانی به دلیل مصداق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری به 7 سال حبس، جزای نقدی، انفصال محکوم شده است</span>.<span id="ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtBodyPane" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">&nbsp;همچنین این فرد به واسطه تبصره 2 ماده 5 همین قانون، به 5 سال حبس محکوم شده است.</span></font></b></p><p class="rtejustify" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; direction: rtl;"><span id="ctl00_bodyHolder_newstextDetail_nwstxtBodyPane" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;"><b><font color="#000099" size="6">این در حالی است که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس محکوم شده است. البته نکته مورد توجه این است که این حکم بدوی بوده و متهم پس از ابلاغ حکم 20 روز فرصت دارد نسبت به حکم صادره اعتراض کند.</font></b></span></p><p style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; direction: rtl;"><b><font color="#000099" size="6">همچنین محسنی اژه ای در مصاحبه ای با خبرنگار شبکه خبر با اعلام اینکه هنوز حکم وی قطعی نشده و در این باره عذر قانونی دارم، گفت: یک بخش از اتهامات م . ه. به استناد ماده 3 قانون تشدید مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. وی تاکید کرد: همچنین به اتهام تبصره 2 ماده 5 این قانون یعنی تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انتصال صادر شده است .</font></b></p><p style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; direction: rtl;"><b><font color="#000099" size="6">محسنی اژه ای افزود: درباره مسائل امنیتی این فرد به حبس محکوم شده است.</font></b></p><p style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; direction: rtl;"><b><font color="#000099" size="6">سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: حکم که قطعی شد قطعا آن را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد، ضمن اینکه این حکم قابل بازنگری و تجدید نظرخواهی است.</font></b></p><p style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; direction: rtl;"><b><font color="#000099" size="6">وی افزود پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلایش وی 20 روز فرصت دارد تا به رای صادره اعتراض کند و اگر اعتراض نکرد حکم قطعی تلقی خواهد شد.</font></b></p></div> text/html 2015-03-17T13:53:57+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی رهبر انصارالله یمن: آماده حمله به جنوب هستیم تا عدن را پاکسازی کنیم http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7887 <b><font color="#000099"><span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 28px; text-align: justify; direction: rtl;">رهبر انصارالله یمن: آماده حمله به جنوب هستیم تا عدن را پاکسازی کنیم</span><span style="font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify;">&nbsp;</span><span class="rootitr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 28px; text-align: justify; direction: rtl;">/</span><span style="font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify;"></span><span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 28px; text-align: justify; direction: rtl;">"عبدالملک الحوثی" در دیدار با هیئتی از قبایل صعده گفت: به‌ زودی جنوب را از گروه‌های تکفیری تروریستی پاکسازی می‌کنیم/ به "منصور هادی" رئیس‌جمهور مستعفی نسبت به دامن زدن به بحران هشدار می‌دهیم</span><span style="font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify;"></span></font></b><div class="clr horSpc" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; clear: both; height: 10px;"></div><div class="image-holder" style="margin: 0px 0px 10px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: center; direction: rtl; position: relative; width: 334.546875px; float: right;"><a href="http://media.nasimonline.ir/original/1393/12/26/IMG08365222.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: justify; direction: rtl; text-decoration: none;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;"><b><font color="#000099"><img src="http://media.nasimonline.ir/larg/1393/12/26/IMG08365222.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" class="imgDetail" style="margin: auto; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; width: 334.546875px; display: block; height: 218px;"></font></b></div></a></div><div style="margin: 0px; padding: 5px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; float: right; width: 314.46875px; height: auto; overflow: hidden; border-radius: 3px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><b><font color="#000099"><span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;"></span></font></b></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; width: 669.109375px; height: 0px; clear: both !important; float: none !important;"></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; width: 669.109375px; height: 0px; clear: both !important; float: none !important;"></div><div id="mainPlace_WI_47_lblBody" class="body bodyholdernews" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl;"><p style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;"><b><font color="#000099">به گزارش نسیم، یک منبع مسئول استان عدن به خبرگزاری آلمان گفته که هم‌اکنون مراکز امنیتی در چهار استان عدن، ابین، لحج و الضالع برای استخدام نیروی نظامی تا 5500 نفر فعالیت می‌کنند. به گفته این منبع مسئول، تاکنون 200 نفر از جوانان جنوبی یمن به عنوان سرباز به کار گرفته شدند و قرار است توسط افسران و فرماندهان نظامی جنوب کشور در پادگان صلاح‌الدین وابسته به مرکز فرماندهی چهارم نظامی در عدن آموزش داده شوند. این اقدام در چارچوب تلاش رئیس‌جمهور مستعفی این کشور برای افزایش قدرتش و مقابله با انصارالله صورت می‌گیرد. این اقدام «منصور هادی» پس از آن صورت گرفته است که اخیرا جنبش انصارالله و کمیته‌های مردمی به همراه ارتش یمن در نزدیکی شهر نجران در مرز این کشور با عربستان سعودی مانور نظامی برگزار کردند.</font></b></p><p style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;"><b><font color="#000099">از سوی دیگر، پس از شکست «عبدربه منصور هادی» در برکناری «عبدالحافظ سقاف» از فرماندهان نیروهای ویژه امنیتی در عدن، این بار منصور هادی چند تن دیگر از نیروهایش را نیز به دلیل اینکه برادرش «محمد هادی منصور» را فرمانده گارد ویژه خود کرد، از دست داد. این جداشدگان از منصور هادی همان نظامیان طرفدار فرمانده گارد حراستی سابق او بودند.شخصیت‌های نظامی نزدیک به منصور هادی اقدام به میانجیگری کرده و به توافق رسیدند و فرمانده گارد حراستی را دوباره به پست قبلی منصوب کردند، اما نتوانستند سایر نظامیان جدا شده را به جمع نیروهای منصور هادی برگردانند.</font></b></p></div> text/html 2015-03-17T13:53:00+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی کوهکن: دولتی‌ها در برابر شعار تدبیر رئیس دولت بی‌تدبیری به خرج ندهند / http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7884 <span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 28px; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(209, 7, 7);">کوهکن: دولتی‌ها در برابر شعار تدبیر رئیس دولت بی‌تدبیری به خرج ندهند</span><span style="font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify;">&nbsp;</span><span class="rootitr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 28px; text-align: justify; direction: rtl;">/</span><span style="font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify;"></span><span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 28px; text-align: justify; direction: rtl;">نایب رئیس جبهه پیروان در گفتگو با «نسیم» درواکنش به اظهارات یونسی گفت: روحانی باید بدون تعارف در برابر این‌گونه بی‌تدبیری‌ها بایستد/ رهبری دستور اکید داده‌اند که دولت‌ها از وجود افراد حاشیه‌ساز جلوگیری کنند</span><span style="font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify;"></span><div class="clr horSpc" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; clear: both; height: 10px;"></div><div class="image-holder" style="margin: 0px 0px 10px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: center; direction: rtl; position: relative; width: 334.546875px; float: right;"><a href="http://media.nasimonline.ir/original/1393/12/26/IMG10293179.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: justify; direction: rtl; text-decoration: none; color: rgb(209, 7, 7);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;"><img src="http://media.nasimonline.ir/larg/1393/12/26/IMG10293179.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" class="imgDetail" style="margin: auto; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; width: 334.546875px; display: block; height: 218px;"></div></a></div><div style="margin: 0px; padding: 5px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; float: right; width: 314.46875px; height: auto; overflow: hidden; border-radius: 3px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; color: rgb(51, 51, 51);"></span></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; width: 669.109375px; height: 0px; clear: both !important; float: none !important;"></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; width: 669.109375px; height: 0px; clear: both !important; float: none !important;"></div><div id="mainPlace_WI_47_lblBody" class="body bodyholdernews" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl;"><p align="right" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: justify; direction: rtl;">محسن کوهکن نایب رئیس جبهه پیروان در گفتگو با خبرنگار «نسیم» با اشاره به اظهارات اخیر علی یونسی گفت: نکته‌ای که بیش از هر چیزی حائز اهمیت بوده سابقه وزارت ایشان در دولت اصلاحات است، به دلیل اینکه از شخصی مانند وی بعید بود که حرفی را بزنند که امکان حاشیه سازی داشته باشد.</span></p><p align="right" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: justify; direction: rtl;">وی در ادامه افزود: این حرف اولین افاضات آقای یونسی نیست قبلأ هم مواردی بوده که از صحبت‌های وی بیرون آمده و دچار حاشیه شده، آنچه مسلم است افرادی که تحت عنوان مشاور یا معاون رئیس جمهور انتخاب می‌شوند باید در حرف زدن خود دقت کنند و در برابر شعار تدبیر رئیس دولتن بی تدبیری به خرج ندهند.</span></p><p align="right" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: justify; direction: rtl;">دبیر کل جامعه اسلامی نمایندگان ادوار با بیان اینکه مدیر باید مجموعه خود را به درستی اداره کند اظهار داشت: آقای رئیس جمهور که دائمأ مشی تدبیر خود را تکرار می‌کنند بدون تعارف در برابر این‌گونه بی تدبیری‌ها بایستند و با آن برخورد کنند، قطعأ با این گونه صحبت‌ها نمی‌شود زمام را کم هزینه اداره کرد.</span></p><p align="right" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: justify; direction: rtl;">کوهکن تصریح کرد: کسانی در دایره دولت معرفی می‌شوند باید مراقب حرف‌های خود باشند و به گونه‌ای صحبت کنند که شفاف و روشن باشد که امکان تحریف آن وجود نداشته و اگر کسی قصد تحریف داشت برای این کار ناگزیر به تحریف 90 درجه‌ای حرف‌ها داشته باشد نه اینکه با جابجایی چند حرف حاشیه‌ای بزرگ در حد بین المللی ایجاد کند.</span></p><p align="right" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: justify; direction: rtl;">وی با تذکر به دولت مبنی بر جلوگیری از سخنرانی اینگونه افراد گفت: این دستور اکید مقام معظم رهبری است که دولت‌ها از وجود افراد حاشیه‌ساز جلوگیری کنند، هنر افراد باید مستقل و شفاف حرف زدن باشد ، این صحبت‌ها از وزیر اطلاعات سابق اصلأ پذیرفته نیست، آنچه مسلم است هیچ کشور و دولتی از کم حرف زدن آسیب ندیده است.</span></p><p align="right" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: justify; direction: rtl;">نایب رئیس جبهه پیروان در پایان خاطرنشان کرد: مسئول ذی حق نیست بلکه مدیون است و&nbsp; در حوزه‌ مسولیتی که قرار دارد اظهارنظر کند و حرف‌‎های خود را بر اساس مسولیت خود و با دقت بیان کند.</span></p><p align="right" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">&nbsp;</p></div> text/html 2015-03-17T13:51:52+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی رئیس اتحادیه بارفروشان: ۵۰۰ مرکز در تهران میوه دولتی توزیع می‌کنند /د http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7883 <span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 28px; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(209, 7, 7);">رئیس اتحادیه بارفروشان: ۵۰۰ مرکز در تهران میوه دولتی توزیع می‌کنند</span><span style="font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify;">&nbsp;</span><span class="rootitr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 28px; text-align: justify; direction: rtl;">/</span><span style="font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify;"></span><span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 28px; text-align: justify; direction: rtl;">دارایی‌نژاد در گفتگو با «نسیم» افزود: کمبود پرتقال مانع از توزیع میوه در تمامی مغازه‌های سطح شهر شد/ کیفیت میوه دولتی نسبت به قیمتش خوب است/ لیبرهایی که بر روی میوه‌ها می‌زنند معیاری برای سنجش کیفیت میوه نیست</span><span style="font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify;"></span><div class="clr horSpc" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; clear: both; height: 10px;"></div><div class="image-holder" style="margin: 0px 0px 10px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: center; direction: rtl; position: relative; width: 334.546875px; float: right;"><a href="http://media.nasimonline.ir/original/archive/22-12-1391/IMAGE634987136565293531.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: justify; direction: rtl; text-decoration: none; color: rgb(209, 7, 7);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;"><img src="http://media.nasimonline.ir/larg/archive/22-12-1391/IMAGE634987136565293531.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" class="imgDetail" style="margin: auto; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; width: 334.546875px; display: block; height: 218px;"></div></a></div><div style="margin: 0px; padding: 5px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; float: right; width: 314.46875px; height: auto; overflow: hidden; border-radius: 3px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; color: rgb(51, 51, 51);"></span></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; width: 669.109375px; height: 0px; clear: both !important; float: none !important;"></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; width: 669.109375px; height: 0px; clear: both !important; float: none !important;"></div><div id="mainPlace_WI_47_lblBody" class="body bodyholdernews" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">دارایی‌نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «نسیم» اظهار داشت: به علت کمبود پرتقال، نمی‌شد که به همه مغازه‌ داران میوه دولتی توزیع کرد بنابراین میوه‌های دولتی در بین 150 مغازه سطح شهر توزیع شده است، از طرفی 190 میدان اقلامی نیز توزیع میوه‌های دولتی را انجام می‌دهند.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">وی افزود: در حدود 150 تا جایگاه تعاونی روستایی نیز از دیگر مکان‌هایی است که در آن‌ها توزیع میوه دولتی انجام شده است لذا روی هم رفته نزدیک به 500 نقطه در تهران برای توزیه میوه ذخیره‌سازی شب عید شناسایی شده است.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">وی تصریح کرد: این که برخی از مغازه‌داران گلایه دارند از این که به آن‌ها میوه ذخیره‌ای شب عید داده نشده است حق دارند اما متأسفانه میوه به مقداری نبود که به همه مغازه‌داران برسد.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">دارایی‌نژاد در پاسخ به این که برخی افراد از کیفیت پایین میوه‌ها شکایت دارند گفت: مسلما کیفیت میوه دولتی مانند کیفیت بخش خصوصی نیست، به طور مثال پرتقال در بخش خصوصی سایزبندی دارد اما در بخش دولتی پرتقال خانواده یعنی 500 گرمی نیز پیدا می‌شود، اما در کل کیفیت میوه دولتی نسبت به قیمتش خوب است.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">وی ادامه داد: لیبرهایی که بر روی میوه‌ها می زنند معیاری برای سنجش کیفیت میوه نیست زیرا این لیبرها را در سردخانه، مغازه‌ها و ... می زنند بنابراین داشتن و یا نداشتن لیبر بر روی میوه چندان اهمیتی ندارد زیرا برای زیبا کردن میوه استفاده می‌شود.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">دارایی نژاد در پایان تأکید کرد: میوه فراوان است و مردم می‌توانند با خیال راحت برای ایام نوروز خرید کنند زیرا کمبودی از نظر بار میوه نداریم.</p></div> text/html 2015-03-17T13:50:48+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی رئیس اتحادیه بارفروشان: ۵۰۰ مرکز در تهران میوه دولتی توزیع می‌کنند / http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7882 <span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 28px; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(209, 7, 7);">رئیس اتحادیه بارفروشان: ۵۰۰ مرکز در تهران میوه دولتی توزیع می‌کنند</span><span style="font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify;">&nbsp;</span><span class="rootitr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 28px; text-align: justify; direction: rtl;">/</span><span style="font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify;"></span><span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 28px; text-align: justify; direction: rtl;">دارایی‌نژاد در گفتگو با «نسیم» افزود: کمبود پرتقال مانع از توزیع میوه در تمامی مغازه‌های سطح شهر شد/ کیفیت میوه دولتی نسبت به قیمتش خوب است/ لیبرهایی که بر روی میوه‌ها می‌زنند معیاری برای سنجش کیفیت میوه نیست</span><span style="font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify;"></span><div class="clr horSpc" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; clear: both; height: 10px;"></div><div class="image-holder" style="margin: 0px 0px 10px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: center; direction: rtl; position: relative; width: 334.546875px; float: right;"><a href="http://media.nasimonline.ir/original/archive/22-12-1391/IMAGE634987136565293531.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: justify; direction: rtl; text-decoration: none; color: rgb(209, 7, 7);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;"><img src="http://media.nasimonline.ir/larg/archive/22-12-1391/IMAGE634987136565293531.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" class="imgDetail" style="margin: auto; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; width: 334.546875px; display: block; height: 218px;"></div></a></div><div style="margin: 0px; padding: 5px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; float: right; width: 314.46875px; height: auto; overflow: hidden; border-radius: 3px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; color: rgb(51, 51, 51);"></span></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; width: 669.109375px; height: 0px; clear: both !important; float: none !important;"></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; width: 669.109375px; height: 0px; clear: both !important; float: none !important;"></div><div id="mainPlace_WI_47_lblBody" class="body bodyholdernews" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">دارایی‌نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «نسیم» اظهار داشت: به علت کمبود پرتقال، نمی‌شد که به همه مغازه‌ داران میوه دولتی توزیع کرد بنابراین میوه‌های دولتی در بین 150 مغازه سطح شهر توزیع شده است، از طرفی 190 میدان اقلامی نیز توزیع میوه‌های دولتی را انجام می‌دهند.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">وی افزود: در حدود 150 تا جایگاه تعاونی روستایی نیز از دیگر مکان‌هایی است که در آن‌ها توزیع میوه دولتی انجام شده است لذا روی هم رفته نزدیک به 500 نقطه در تهران برای توزیه میوه ذخیره‌سازی شب عید شناسایی شده است.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">وی تصریح کرد: این که برخی از مغازه‌داران گلایه دارند از این که به آن‌ها میوه ذخیره‌ای شب عید داده نشده است حق دارند اما متأسفانه میوه به مقداری نبود که به همه مغازه‌داران برسد.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">دارایی‌نژاد در پاسخ به این که برخی افراد از کیفیت پایین میوه‌ها شکایت دارند گفت: مسلما کیفیت میوه دولتی مانند کیفیت بخش خصوصی نیست، به طور مثال پرتقال در بخش خصوصی سایزبندی دارد اما در بخش دولتی پرتقال خانواده یعنی 500 گرمی نیز پیدا می‌شود، اما در کل کیفیت میوه دولتی نسبت به قیمتش خوب است.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">وی ادامه داد: لیبرهایی که بر روی میوه‌ها می زنند معیاری برای سنجش کیفیت میوه نیست زیرا این لیبرها را در سردخانه، مغازه‌ها و ... می زنند بنابراین داشتن و یا نداشتن لیبر بر روی میوه چندان اهمیتی ندارد زیرا برای زیبا کردن میوه استفاده می‌شود.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">دارایی نژاد در پایان تأکید کرد: میوه فراوان است و مردم می‌توانند با خیال راحت برای ایام نوروز خرید کنند زیرا کمبودی از نظر بار میوه نداریم.</p></div> text/html 2015-03-17T13:49:59+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی موگرینی: مذاکرات بروکسل مفید بود اما شکاف‌هایی وجود دارد که باید پر شوند http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7881 <span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 28px; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(209, 7, 7);">موگرینی: مذاکرات بروکسل مفید بود اما شکاف‌هایی وجود دارد که باید پر شوند&nbsp;</span><span style="font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify;"></span><span class="rootitr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 28px; text-align: justify; direction: rtl;">/</span><span style="font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify;">&nbsp;</span><span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 28px; text-align: justify; direction: rtl;">مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدارهای روز گذشته وزیر خارجه ایران با وی و وزرای خارجه اروپایی در بروکسل گفت: من اجزای رسیدن به توافق را مشاهده می‌کنم</span><span style="font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify;"></span><div class="clr horSpc" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; clear: both; height: 10px;"></div><div class="image-holder" style="margin: 0px 0px 10px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: center; direction: rtl; position: relative; width: 334.546875px; float: right;"><a href="http://media.nasimonline.ir/original/1393/12/26/IMG10085443.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: justify; direction: rtl; text-decoration: none; color: rgb(209, 7, 7);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;"><img src="http://media.nasimonline.ir/larg/1393/12/26/IMG10085443.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" class="imgDetail" style="margin: auto; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; width: 334.546875px; display: block; height: 218px;"></div></a></div><div style="margin: 0px; padding: 5px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; float: right; width: 314.46875px; height: auto; overflow: hidden; border-radius: 3px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; color: rgb(51, 51, 51);">وی افزود: من بایستی بگویم که آگاهی از این حقیقت که این توافق و یک توافق خوب به دلایل متفاوت برای تمامی طرفین مهم است، وجود دارد. بدیهی است که این به آن معنا نیست که راه حل‌های فنی برای شکاف‌هایی که وجود دارد، پیدا شده‌اند. دشوار است که بگوییم شما اعتماد دارید یا ندارید اما من اجزای رسیدن به توافق را مشاهده می کنم</span></div> text/html 2015-03-17T13:48:51+01:00 nasimnikshahr.mihanblog.com مهدی رییسی در برزیل "واقعا" چه خبر است؟ / تظاهرات میلیونی علیه خانم رئیس‌جمهور در http://nasimnikshahr.mihanblog.com/post/7880 <span id="mainPlace_WI_47_lblTitr" class="titr" style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 28px; text-align: justify; direction: rtl; color: rgb(209, 7, 7);">در برزیل "واقعا" چه خبر است؟</span><span style="font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify;">&nbsp;</span><span class="rootitr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 28px; text-align: justify; direction: rtl;">/</span><span style="font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify;">&nbsp;</span><span id="mainPlace_WI_47_lblRootitr" class="rootitr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 28px; text-align: justify; direction: rtl;">تظاهرات میلیونی علیه خانم رئیس‌جمهور در حالی شکل گرفت که نتایج بررسی فساد بزرگ، بیشتر مسئولین شرکت‌های بزرگ و شرکت نفت ملی این کشور را مقصر شناخته است و بیش از ۵۰ مقام دولتی پیشین و فعلی را که اغلب از حزب کار بوده‌اند، زیر سوال برده است</span><span style="font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify;"></span><div class="clr horSpc" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; clear: both; height: 10px;"></div><div class="image-holder" style="margin: 0px 0px 10px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: center; direction: rtl; position: relative; width: 334.546875px; float: right;"><a href="http://media.nasimonline.ir/original/archive/12-4-1392/IMAGE635084595342674439.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNewsUrl" class="imgDetail1 " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: justify; direction: rtl; text-decoration: none; color: rgb(209, 7, 7);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;"><img src="http://media.nasimonline.ir/larg/archive/12-4-1392/IMAGE635084595342674439.jpg" id="mainPlace_WI_47_imgNews" class="imgDetail" style="margin: auto; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; width: 334.546875px; display: block; height: 218px;"></div></a></div><div style="margin: 0px; padding: 5px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; float: right; width: 314.46875px; height: auto; overflow: hidden; border-radius: 3px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><span id="mainPlace_WI_47_lead" class="lead" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; color: rgb(51, 51, 51);">تحقیقات در پرونده "کارواش"، سخنگوی کنگره و مدیر مسئول قبلی روسف را که سناتور نیز هست، هدف گرفته است. شهردار فعلی ریو دو ژانیرو و شهردار سابق، رئیس‌جمهور سابق "فراندو کولر" – که در سال ۱۹۹۲ به خاطر فساد محکوم شد- نیز مشمول بازرسی‌ها هستند.</span></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; width: 669.109375px; height: 0px; clear: both !important; float: none !important;"></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl; width: 669.109375px; height: 0px; clear: both !important; float: none !important;"></div><div id="mainPlace_WI_47_lblBody" class="body bodyholdernews" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: normal; font-size: 17px; text-align: justify; direction: rtl;"><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 255);">گروه بین‌الملل - «نسیم»:&nbsp;نشریه آمریکایی "کریستین ساینس مانیتور" در گزارشی از تظاهرات میلیونی اخیر در برزیل علیه افشای فساد بزرگ و ارتباط آن با دولت "دیلما روسف"، می‌نویسد که افشای این فسادها، نوعی تلاش از سوی حزب حاکم برای کسب رای در دوره آتی ریاست‌جمهوری است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است:</span></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">صد‌ها هزار نفر روز یکشنبه در تظاهراتی خواستار محکومیت دیلما روسف شدند و به فساد حزب کار که بر دولت حاکم است، اعتراض کردند. مردم این کشور که از وضعیت نا‌ به سامان اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم رنج می‌برند، در لباس‌هایی به رنگ زرد و سبز در خیایان‌های برزیل تجمع کردند و پلاکارهایی در دست داشتند که دولت را "دیکاتوری حزب چپ" می‌خواند و برزیل را با حکومت‌های دیکتاتوری مقایسه می‌کرد<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; direction: rtl;"><img alt="" src="http://media.nasimonline.ir/466412774_0.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: justify; direction: rtl; width: 550px; height: 864px;"></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">تظاهرات میلیونی علیه خانم رئیس‌جمهور در حالی شکل گرفت که نتایج بررسی فساد بزرگ، بیشتر مسئولین شرکت‌های بزرگ و شرکت نفت ملی این کشور را مقصر شناخته است و بیش از ۵۰ مقام دولتی پیشین و فعلی را که اغلب از حزب کار بوده‌اند، زیر سوال برده است.</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">"والتر لیراس"، دانشجوی بزریلی می‌گوید: سیزده سال است که این حزب بر سر کار است، میراث این حزب چیزی جز فساد نیست<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">برخی هم معتقدند که این تظاهرات گواه اتفاق مثبتی برای برزیل است. سه دهه پس از اینکه دموکراسی در این کشور حاکم شده است، برخی می‌گویند تظاهرات خیابانی موجب بقای دولت شده است. وزیر دادگستری دولت "روسف" به تظاهر کنندگان وعده داد که بسته عملیاتی جدید علیه فساد تدوین خواهد شد. ناظران می‌گویند فرایندهای قانونی درباره فساد بیانگر آزادی نهادهای دموکراتیک در این کشور است<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">"متیو تیلر"، یکی از اعضای اندیشکده ویلسون با اشاره به محکوم شدن تعدادی از مدیران اجرائی و کارکنان دولتی به حبس، می‌گوید: "اگر به کشورهای متوسط در جهان نگاه کنید، هیچ جایی مسئولیت پذیری اینقدر قدرتمند نیست. بزریل از زمانی که در آستانه دموکراسی قرار داشت، بسیار تغییر کرده است<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">.</span>"</p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; direction: rtl;"><a href="http://media.nasimonline.ir/466495468_0.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: justify; direction: rtl; text-decoration: none; color: rgb(209, 7, 7);"><img alt="" src="http://media.nasimonline.ir/466495468_0.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; width: 650px; height: 433px;"></a></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">دیکتاتوری نظامی ۲۱ ساله برزیل در سال ۱۹۸۵ پایان یافت و این کشور انتخابات را در ۱۹۸۹ تجربه کرد<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; color: rgb(255, 0, 0);">تکرار فساد‌ها</span></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">از سوی دیگر، رسوایی اخیر به اعضای دولت روسف نزدیک است. یکی از مقامات سابق شرکت نفتی پتروبراس به کمیته حقیقت یاب پارلمان گفت که او ۳۰۰ میلیون دلار را برای کمپین انتخاباتی روسف در سال ۲۰۱۰ خرج کرده است. روسف نیز از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ مدیر ارشد شرکت نفتی پتروبراس بوده است<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">تحقیقات در پرونده "کارواش" (برنامه مبارزه با پولشویی در برزیل)، سخنگوی کنگره و مدیر مسئول قبلی روسف را که سناتور نیز هست، هدف گرفته است. شهردار فعلی ریو دوژانیرو و شهردار سابق، رئیس‌جمهور سابق "فراندو کولر" – که در سال ۱۹۹۲ به خاطر فساد محکوم شد- نیز مشمول بازرسی‌ها هستند<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">دولت روسف می‌گوید که در روال تحقیقات مداخله نخواهد کرد اما این نخستین بار نیست که برزیل با فساد مقامات ارشد مواجه است و همین عامل موجب نارضایتی افکار عمومی از رهبرانشان است. تعدادی از مسوولان انتخاب شده، نمایندگان سیاسی و همراهانشان نیز به فساد و پولشویی در ۲۰۱۰ محکوم شدند و به جرم رسوائی خرید رای به زندان رفتند<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">سال گذشته نیز یکی از ثروتمند‌ترین افراد این کشور به نام "ایکی باتیستا" دادگاهی شد. شماری از اموالش نظیر چند قایق تفریحی و خودروهای لوکس از سوی دولت فدرال ضبط شد اما قاضی دادگاه او که خود را ضد فساد معرفی می‌کرد،‌‌ همان ماه و وقتی تصاویرش حین رانندگی یکی از خودروهای ضبط شده از ایکی باتیستا لو رفت، استعفا داد. او هفته پیش هم اعتراف کرد که ۲۶۵ هزار دلار در پرونده مواد مخدر اختلاس کرده است<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">برخی از تظاهر کنندگان روز یکشنبه شعارهای رادیکالی داشتند؛ مانند "همین الان باید مداخه نظامی صورت بگیرد" اما بیشتر شعار‌ها نامفهوم بودند. با وجود خشم عمومی، بسیاری از تحلیلگران می‌گویند که دادگاهی شدن روسف واقعی نیست و ممکن است تنها، یک خواسته &nbsp;شعاری از سوی اپوزیسون باشد<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; direction: rtl;"><img alt="" src="http://media.nasimonline.ir/466427354_0.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: justify; direction: rtl; width: 650px; height: 432px;"></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">"تایلور" که متخصص شناخت فساد برزیل است می‌گوید که اپوزیسون ترجیح می‌دهد تا حزب کار تنبیه شود تا اینکه از مواجهه با دوران اقتصادی و سیاسی نامناسب فعلی نجات یابد<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">حزب کار شفافیت خود را افزایش داده و نهادهایی مانند پلیس فدرال را تقوبت کرده است. تایلور می‌گوید که تحقیقات دربار فساد، "نتیجه کنایه آمیزی" از این فرایند است<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">البته، این همه حقیقت نیست. برخی از کارشناسان نیز می‌گویند که اتهامات فساد و بررسی‌ها ربطی به تقویت نهاد‌ها ندارد و بیشتر، تلاش حزب کار برای به دست گرفتن قدرت در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری است. بسیاری از چپ گرایان برزیلی نیز معتقدند که گرچه این تحقیقات معتبر است اما فرصت طلبان اپوزیسیون، می‌خواهند از این وضعیت برای ضربه زدن به دولت چپ گرای برزیل استفاده کنند<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">نهایتا اینکه هنوز برای قضاوت زود است اما چیزی که مشخص است، این است که بحران "کارواش" جامعه را تکان خواهد داد؛ زیرا همه افراد را درگیر کرده است و بر همه تاثیر دارد<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl;">.</span></p></div>